Apuvälinepalveluiden lainsäädäntö

Apuvälinepalveluista säädetään useassa eri laissa ja lisäksi Apuvälinepalveluiden laatusuositus ohjaa apuvälinepalveluiden toteuttamista ja kehittämistä.

 
Päivitetty  19.6.2017 12.07