Apuvälinepalveluiden lainsäädäntö

Apuvälinepalveluista säädetään useassa eri laissa ja lisäksi Apuvälinepalveluiden laatusuositus ohjaa apuvälinepalveluiden toteuttamista ja kehittämistä.