Työkyvyn tuki perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa

Terveydenhuollossa on erilaisia rooleja ja painotuksia sairauden selvittämisessä ja hoidossa sekä toiminta- ja työkyvyn arvioinnissa, tuessa ja kuntoutuksessa.

Perusterveydenhuollossa oireet ja sairaudet näyttäytyvät usein yhteisvaikutuksina terveydentilaan, ja niiden haittaa pyritään resurssien puitteissa vähentämään. Perusterveydenhuollon osaamista työkyvyn arvioinnissa ja tukemisessa tulisi tukea, jotta arviointi ja tukeminen tapahtuisivat ajoissa. Hyvä toimintatapa on, että työkyvyn tukitoimien jatkojen osalta asiakas ohjataan työterveyshuoltoon, jos hän on työterveyshuollon piirissä

Erikoissairaanhoitoa vaativien tilanteiden osalta erikoissairaanhoidossa työkyvyn tukeen liittyvät asiat toteutuvat yleensä, kun kyseessä on erikoisalaan liittyvä sairaus tai vaikeahoitoinen krooninen sairaus. Erikoissairaanhoidossa työkyvyn arvioinnin tarve saattaa jäädä katveeseen keskityttäessä sairauksien diagnostiikkaan ja hoitoon. Tällöin voi hyödyntää esimerkiksi terveyssosiaalityöntekijöiden ja kuntoutusohjaajien osaamista. Hyvä toimintatapa on, että erikoissairaanhoidosta kirjoitetaan tarvittaessa lyhyt sairausloma ja työkyvyn tukitoimien jatkojen osalta asiakas ohjataan työterveyshuoltoon, jos hän on työterveyshuollon piirissä.

Kaikkien terveydenhuollon toimijoiden tulee osallistua työkyvyn arviointiin ja tukitoimien käynnistykseen. Työterveyshuollon keskeinen tehtävä on työkyvyn tukeminen, ja siellä on osaamista työkyvyn tukemisesta yhteistyössä useiden toimijoiden ja usein myös työpaikan kanssa. Asiakasta on hyvä informoida työterveyshuollon kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

terveydenhuolto; kuntoutuminen; työkyky; kuntoutus; toimintakyky; perusterveydenhuolto; erikoissairaanhoito; työkykyarvio; toimintakykyarvio; työkyvyn tuki

Kyllä

Päivitetty  27.8.2021