Työkyvyn tuki on yhteistyötä

Työikäisten työkyvyn ja työllistymisen tuki on jakautunut useille eri toimijoille, mikä monimutkaistaa jatkohoidon, kuntoutuksen, työssä jatkamisen ja työllistymisen suunnittelua.

Tämä osio on tuotettu yhteistyössä Työterveyslaitoksen ja Kelan kanssa.

työllistymisen tukeminen; kuntoutuminen; työkyky; kuntoutus; työkyvyn tukeminen; työkyvyn tuki; työllistyminen