Työkyvyn tukeminen eri vaiheissa

Työkykyä tuetaan eri tavoilla eri tilanteissa olevien asiakkaiden kohdalla.

Haitarin otsikkotaso2
Työttömän työkyvyn tukeminen

Primaarivaihe

Sekundaarivaihe

Tertiaarivaihe

Työkyvyn heikentymisen riskiTyökyky alentunut (osatyökykyinen)Työhön paluun ja työllistymisen kuntoutuksellinen tuki
 • Tunnista työkyvyttömyysriskiä ennakoivat tekijät
 • Selvitä, millainen työura- ja toimeentulotilanne asiakkaalla on
 • Tunnista työkykyyn liittyvä kuntoutustarve
 • Sovi, kuka jatkaa työllistymisen tukitoimenpiteitä (TE-toimisto, sote-keskus/ perusterveydenhuolto, Työeläkelaitos, Kela, vakuutusyhtiö, järjestöjen toiminta)
 • Hyödynnä moniammatillista tiimiä, esimerkiksi sosiaalityöntekijöiden ja kuntoutusohjaajien osaamista.
 • Tunnista työkyvyttömyysriskiä ennakoivat tekijät
 • Selvitä, millainen työura- ja toimeentulotilanne asiakkaalla on
 • Tunnista työkykyyn liittyvä kuntoutustarve
 • Sovi koordinoiva taho työllistymisen tukitoimenpiteille (Työkykykoordinaattori, TE-toimisto, sote-keskus/ perusterveydenhuolto, Kela, järjestöjen palvelut)
 • Hyödynnä moniammatillista tiimiä, esimerkiksi sosiaalityöntekijöiden ja kuntoutusohjaajien osaamista.
 • Tarkista, että edellisissä sarakkeissa olevat asiat on hoidettu
 • Käynnistä monialaisen kuntoutuksen suunnittelu kuntoutustutkimusyksikön tai Työllistämistä edistävä monialainen yhteispalvelun (TYP) kanssa.
 • Sopikaa työhön paluun tukiprosessiin osallistuvien rooleista ja vastuusta (Kela, Työeläkelaitos, TYP, TE-toimisto, sote-keskus/perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito)
 • Työttömyyden pitkittyessä huomioi erityisesti asiakkaat, joilla työkyky on sairauksien seurauksena alentunut pysyvästi.
 • Muista asiakkaan toimeentulo ja etuuksien yhteensovittaminen koko ajan!
 • Hyödynnä moniammatillista tiimiä, esimerkiksi sosiaalityöntekijöiden ja kuntoutusohjaajien osaamista.
 • Sosiaalis-ammatillista kuntoutusta ja tukea tarjoavat tälle kohderyhmälle useat hankkeet (esim. ESR, STEA)
Työssä ilman työterveyshuoltoa olevien työkyvyn tukeminen

Primaarivaihe

Sekundaarivaihe

Tertiaarivaihe

Työkyvyn heikentymisen riskiTyökyky alentunut (osatyökykyinen)Työhön paluun ja työllistymisen kuntoutuksellinen tuki
 • Tunnista työkyvyttömyysriskiä ennakoivat tekijät
 • Selvitä, millainen työura- ja toimeentulotilanne asiakkaalla on
 • Tunnista työkykyyn liittyvä kuntoutustarve
 • Sovi, kuka jatkaa työllistymisen tukitoimenpiteitä (TE-toimisto, sote-keskus/ perusterveydenhuolto, Työeläkelaitos, Kela, vakuutusyhtiö, järjestöjen toiminta)
 • Hyödynnä moniammatillista tiimiä, esimerkiksi sosiaalityöntekijöiden ja kuntoutusohjaajien osaamista.
 • Tunnista työkyvyttömyysriskiä ennakoivat tekijät
 • Selvitä, millainen työura- ja toimeentulotilanne asiakkaalla on
 • Tunnista työkykyyn liittyvä kuntoutustarve
 • Sovi, kuka jatkaa työllistymisen tukitoimenpiteitä (TE-toimisto, sote-keskus/ perusterveydenhuolto, Työeläkelaitos, Kela, vakuutusyhtiö, järjestöjen toiminta)
 • Hyödynnä moniammatillista tiimiä, esimerkiksi sosiaalityöntekijöiden ja kuntoutusohjaajien osaamista.
 • Tarkista, että edellisissä sarakkeissa olevat asiat on hoidettu
 • Käynnistä monialaisen kuntoutuksen suunnittelu kuntoutustutkimusyksikön kanssa.
 • Sopikaa työhön paluun tukiprosessiin osallistuvien rooleista ja vastuusta (Kela, Työeläkelaitos, TE-toimisto, sote-keskus / perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito)
 • Muista asiakkaan toimeentulo ja etuuksien yhteensovittaminen koko ajan!
 • Hyödynnä moniammatillista tiimiä, esimerkiksi sosiaalityöntekijöiden ja kuntoutusohjaajien osaamista.
Työterveyshuoltoon kuuluvien työssä olevien työkyvyn tukeminen

Primaarivaihe

Sekundaarivaihe

Tertiaarivaihe

Työkyvyn heikentymisen riskiTyökyky alentunut (osatyökykyinen)Työhön paluun ja työllistymisen kuntoutuksellinen tuki
 • Tunnista työkyvyttömyysriskiä ennakoivat tekijät
 • Selvitä, millainen ammatillinen tilanne asiakkaalla on
 • Tunnista työkykyyn liittyvä kuntoutustarve
 • Hyödynnä moniammatillista tiimiä, esimerkiksi sosiaalityöntekijöiden ja kuntoutusohjaajien osaamista
 • Ole herkästi yhteydessä työterveyshuoltoon ja käynnistä yhteistyö (työpaikan työkyvyn tukitoimet)
 • Tunnista työkyvyttömyysriskiä ennakoivat tekijät
 • Selvitä, millainen ammatillinen tilanne asiakkaalla on
 • Tunnista työkykyyn liittyvä kuntoutustarve
 • Käynnistä kuntoutuksen suunnittelu ja kuntoutustoimet
 • Hyödynnä moniammatillista tiimiä, esimerkiksi sosiaalityöntekijöiden ja kuntoutusohjaajien osaamista
 • Tee yhteistyötä työterveyshuollon kanssa (kuntoutus, sairauspoissaolot, työjärjestelyt)
 • Käynnistä yhteistyö työterveyshuollon kanssa työhön paluun tukitoimissa ja ammatillisessa kuntoutuksessa.
 • Sopikaa työhön paluun tukiprosessin aikaisista rooleista ja vastuusta (työterveyshuolto, sote-keskus / perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, työpaikka, kuntoutustoimijat, työeläkelaitos, Kela, vakuutusyhtiö)
 • Hyödynnä moniammatillista tiimiä, esimerkiksi sosiaalityöntekijöiden ja kuntoutusohjaajien osaamista
 • Osallistu yhteistyöhön!
yhteistyö; työtön; työssä oleva; työhön paluu; etuudet; työkyvyttömyys riski; moniammatillinen; kuntoutuminen; työllistyminen; kuntoutustarve; kuntoutus; työkyvyn heikkeneminen; työkyvyn alentuminen; kuntoutus toimet

Kyllä

Päivitetty  27.8.2021