Työkyvyn edistäminen ja kuntoutus

Pääsääntöisesti jokainen työtä haluava on työkykyinen johonkin työhön, jos se suunnitellaan hänen tarpeidensa mukaan ja annetaan riittävä tuki.

Tämä osio on tuotettu yhteistyössä Työterveyslaitoksen ja Kelan kanssa.

kuntoutuminen; toimijuus; työkyky; kuntoutus; työkyvyn edistäminen; yhteistyö; voimaantuminen; työhön palaaminen; työkyvyn tukeminen; työkyvyn tuki; työllistyminen