Milloin asiakkaan työkykyyn kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota?

Tähän on koottu esimerkkejä tilanteista, jolloin asiakkaan työkyky kannattaa ottaa puheeksi.

Ota työkykyasiat esiin asiakkaan kanssa muun muassa, jos

 • asiakas kokee itsensä työkyvyttömäksi – oli hän työssä tai ei.
 • asiakkaalla on monia eri oireita ja sairauksia. asiakkaalla on etenevä sairaus.
 • asiakkaalla on todettu sairaus, joka vaikuttaa työstä suoriutumiseen (esim. ajokielto – kuljettaja).
 • asiakas käy hoidossa eri terveydenhuollonyksiköissä eikä kenelläkään ole kokonaiskuvaa tai –vastuuta.
 • asiakkaan kaikki voimavarat kuluvat työhön ja vapaa-aika menee elpymiseen.
 • asiakas on työtön työnhakija.
 • asiakas on työnhakija, joilla ei ole työterveyshuoltoa.
 • asiakas ei ole työelämässä, esimerkiksi kotiäiti, jolla ansiotyön tekeminen ei juuri nyt ole ajankohtaista.
 • asiakkaan työsuhde on päättymässä ja työkyky on alentunut. Selvitä missä työkyvyn seuranta ja tuki toteutuvat, jos työterveyshuollon palvelut päättyvät.
 • asiakkaalla on lyhyitä sairauspoissaolojaksoja toistuvasti.
 • asiakkaalla on todettu tai epäilty uhka pitkittyvästä toimintakyvyn alenemasta.
 • asiakkaalla on sairauspäivärahakausi meneillään (30 pvää, 60 pvää, 90 pvää, 150 pvää, 230 pvää).
työkyky; ottaa puheeksi; potilas; asiakas

Kyllä

Päivitetty  1.11.2023