Työkyky huomioitava kaikissa terveydenhuollon kohtaamisissa

Työkyky vaihtelee elämän eri vaiheissa. Sairauden hoidon ohessa työikäisen henkilön kohdalla tulee aina huomioida työkykyyn liittyvät asiat.

Tämä osio on tuotettu yhteistyössä Työterveyslaitoksen ja Kelan kanssa.

terveydenhuolto; työkykyinen; työkyvytön; työkyky; kuntoutus; työterveyshuolto; sosiaalihuolto; työkyvyn tukitoimet; kuntoutuminen