Miten otan työkyvyn puheeksi asiakkaan kanssa?

Kuuntele ja kysy asiakkaan tavoitteita ja omaa arviota työkyvystä.

Asiakkaan motivaation vahvistaminen kuntoutumiseen on tärkeää jokaisessa terveydenhuollon kohtaamisessa. Lähtökohtana keskustelulle voi käyttää esimerkiksi asiakkaan omaa arviota työkyvystä.

Tunnista tai selvitä, mikä on asiakkaasi oma tavoite. Kuuntele asiakkaan omaa näkemystä tilanteesta. Vahvista käsitystä, että asiat menevät hyvin ja näkymä kuntoutumiseen ja työelämään on valoisa.

työkyky; asiakas; arvio työkyvystä; työkyvyn vahvistaminen

Kyllä

Päivitetty  27.8.2021