Terveydenhuollon ammattilaisen rooli työkyvyn tukemisessa

​Ota terveydenhuollon ammattilaisena aktiivinen rooli työkykyasioissa.

Tämä osio on tuotettu yhteistyössä Työterveyslaitoksen ja Kelan kanssa.

kuntoutuminen; työkyvyn tuen keinot; työkyky; kuntoutus; työterveyshuolto; työkyvyn tukeminen