Lisämateriaalia ammattilaisille työkyvyn tukeen ja työterveyshuoltoon liittyen

Tältä sivulta löydän kootusti muutamia materiaaleja työkyvyn tukemiseen liittyen.

Tutustu työterveyshuollon tehtäviin Työterveyshuollon virtuaaliyliopiston verkkokurssilla, Miten työterveyshuolto auttaa muuta terveydenhuoltoa? - työterveyshuolto tutuksi:

Lue Työterveyslaitoksen materiaaleja.

Lue lisää työkykyyn liittyvistä arvioitikäytännöistä.

Tämä osio on tuotettu yhteistyössä Työterveyslaitoksen ja Kelan kanssa.

 

Kyllä

Päivitetty  27.8.2021