Mitä on kuntoutusohjaus?

Kuntoutusohjauksella tuetaan asiakkaan arjen sujumista ja osallisuutta, tavoitteena on mielekäs elämä rajoitteista huolimatta.

Kuntoutusohjaus on lakisääteistä, asiakaslähtöistä ja tavoitteellista. Sen tavoitteena on mahdollisimman hyvin omassa arjessaan ja elinympäristössään pärjäävä, toimintakykyinen ja osallistuva asiakas. Yhdessä asiakkaan ja lähiyhteisön kanssa etsitään keinoja oppia elämään sairauden tai vamman kanssa.

Kuntoutusohjaaja ohjaa asiakasta soveltuviin palveluihin ja tukee asiakkaan osallistumista arjen askareisiin, päiväkodissa, koulussa sekä työssäkäyntiin, harrastuksiin ja ;muuhun sosiaaliseen elämään.

Kuntoutusohjaaja tuntee laajasti sosiaali- ja terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen, opetustoimen, työllistymispalveluiden, sosiaalivakuutuksen ja kolmannen sektorin palvelut. Hän on asiakkaan vastuu- ja yhteyshenkilö, jolla on näkemys asiakkaan kokonaistoimintakyvystä (case management -työote). Hän ymmärtää sairauden ja vamman erityispiirteiden vaikutukset muuttuneeseen toimintakykyyn.

Kuntoutusohjausta voivat tarjota muun muassa erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto, järjestöt, yksityiset kuntoutuslaitokset ja TE- toimisto. Kuntoutusohjauksen sisältö riippuu palveluntarjoajasta.

Kuntoutusohjausta säätelevä lainsäädäntö

Kuntoutusohjausnimikkeistö

Kuntoutusohjausnimikkeistö yhtenäistää kuntoutusohjauksen käsitteitä.

Lue lisää:

Kuntoutusohjausprosessi

Kuntoutusohjausprosessi ohjaa kuntoutusohjaajan työtä.

Lue lisää:

Kuntoutusohjaaja

Kuntoutusohjaajia koulutetaan sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakouluissa (Kuntoutuksen ohjaaja, AMK).

Myös muulla tavoin oman erikoisalan käytännön pätevyyden hankkinut työntekijä voi toimia kuntoutusohjaajana.

Tietoa asiakkaalle

Asiakkaalle suunnattua tietoa kuntoutusohjauksesta löytyy Kuntoutumistalon Tietoa-osiosta.

Lue lisää:

Edellinen sivuSeuraava sivu

 

Kyllä

Päivitetty  20.9.2019