Kuntoutusohjauksen muu asiakastyö

Kuntoutusohjauksen kirjaaminen, kehittämistyö ja tulevien ammattilaisten ohjaaminen ovat osa kuntoutusohjauksen tehtäviä. 

Haitarin otsikkotaso2
Kirjaaminen ja dokumentointi

Kuntoutusohjaaja kirjaa toteutuneen kuntoutusohjauksen rakenteisesti potilastietojärjestelmään organisaation ohjeiden mukaisesti. Näin tieto kuntoutusohjauksesta on saatavilla sekä asiakkaalle että hänen asioitaan hoitaville ammattilaisille.

Kuntoutusohjaaja laatii tarvittaessa suosituksia ja lausuntoja asiakkaan hakemusten liitteiksi. Kuntoutusohjaan työhön kuuluu myös tilastointi ja laskutus toteutuneesta kuntoutusohjauksesta ohjeiden mukaisesti.

Konsultointi

Kuntoutusohjaaja toimii asiantuntijana moniammatillisissa ja monialaisissa työryhmissä erikoissairaanhoidon sisällä ja sen ulkopuolella.

Kuntoutusohjaaja on kuntoutusjärjestelmän ja -palveluiden asiantuntija, jota eri tahot tarvittaessa voivat konsultoida.

Opetustyö ja kehittäminen

Opetus, koulutus ja kehittäminen kuuluvat kuntoutusohjauksen tehtäviin. Ne voivat olla paikallisia, alueellisia, valtakunnallisia ja kansainvälisiä.

Opetustyö ja kehittäminen on:

  • uuden työntekijän perehdyttämistä
  • asiantuntijana toimimista eri työryhmissä
  • opiskelijoiden ohjausta
  • ammattilaisten koulutusten järjestämistä
  • luennoitsijana toimimista
  • kehittämistehtäviin ja –hankkeisiin osallistumista

Kuntoutusohjaajalla on velvollisuus oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja sen kehittämiseen.

 

Kyllä

Päivitetty  20.9.2019