Etäkuntoutuksen lähtökohdat

Etäkuntoutus on hyvä suunnitella huolellisesti, jotta se on kuntoutujalle vaivatonta ja voimaannuttavaa.

Haitarin otsikkotaso2
Asiakkaan informointi

Etäkuntoutus on monessa paikassa vielä melko uusi tapa toteuttaa kuntoutusta. Tällöin voi olla tarpeen, että etäkuntoutuksen mahdollisuuksista tiedotetaan ja rohkaistaan sen kokeiluun.

Kerro, mitä hyötyä asiakkaalle on etäkuntoutuksesta. Tee tarvittaessa asiakkaille esite, jossa kerrotaan

 • mitä etäkuntoutus tarkoittaa
 • miten etäkuntoutus tapahtuu
 • mahdolliset kuntoutusjakson alku- ja loppupäivät
 • mahdollisen ryhmän tapaamispäivä ja kelloaika
 • ohjaajan nimi ja yhteystiedot
 • miten toimia teknisissä ongelmatilanteissa.

Asiakkaan informoinnissa voit hyödyntää Kuntoutumistalon opasta.

Asiakkaiden valinta

Etäkuntoutusta voivat toteuttaa kaikki asiakkaan kuntoutukseen osallistuvat ammattilaiset. Kun harkitset etäkuntoutuksen käyttöä, varmista, että

 • asiakas on itse halukas käyttämään etäpalvelua
 • asiakkaalla on valmiudet käyttää tarvittavaa teknologiaa ja laitteita
 • asiakkaan omia tavoitteita voidaan edistää etäkuntoutuksella.

Ryhmän kokoaminen

Jos kyseessä on ryhmämuotoinen etäkuntoutus, huomioi kuntoutujien valinnassa lisäksi

 • asiakkaan valmius osallistua ryhmän vuorovaikutukseen etänä
 • asiakkaiden tavoitteiden yhteensopivuus.
Etäkuntoutus osaksi asiakkaan suunnitelmaa

Suunnittele etäkuntoutus osaksi kuntoutuksen kokonaisuutta. Kirjaa suunnitelmaan asiakkaan kanssa sovitut kuntoutuksen tavoitteet.

Hyvä tavoite on konkreettinen ja innostava, mikä tukee kuntoutujan motivaatiota ja sitoutumista. Tavoitteita voidaan muuttaa jakson aikana, mikäli siihen tulee tarvetta.

Arvioi jakson lopussa yhdessä asiakkaan kanssa, onko tavoitteet saavutettu. Tehkää tarvittaessa jatkosuunnitelma ja miettikää miten tulokset pysyvät yllä. Sovi asiakkaan kanssa, miten seuranta toteutetaan.

Tekniikka ja luvat

Etäkuntoutusta aloittaessa

 • pyydä asiakkaan suostumus ja tarvittavat luvat etäpalveluiden käyttöön
 • opasta etälaitteen käyttöön
 • sovi tapaamisajat
 • testaa yhteys ja katso tarvittaessa asiakkaan kanssa yhdessä, mihin päätelaite kannattaa asiakkaan kotona sijoittaa
 • sovi asiakkaan kanssa, miten teknisissä ongelmatilanteissa toimitaan.
etäkuntoutuksen suunnittelu; etäkuntoutuksen aloittaminen; kenelle etäkuntoutusta; asiakkaan opastaminen; etäkuntoutus

Kyllä

Päivitetty  7.7.2021