Apuvälineen ja apuvälinepalvelun tarpeen arviointi

Apuvälinetarpeen arvioinnin lähtökohtana ovat asiakkaan tavoitteet toiminnalleen, hänen toimintakykynsä ja toimintaympäristönsä.

Sosiaali- ja terveysministeriön lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutuksesta antaman asetuksen (1363/2011) mukaan lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutuksen edellytyksenä on sellainen lääketieteellisin perustein todettu sairaus, vamma tai kehitysviivästymä, joka heikentää asiakkaan toimintakykyä ja vaikeuttaa hänen itsenäistä selviytymistään.

Apuvälineen tarkoituksena on

  • edistää asiakkaan kuntoutumista
  • tukea, ylläpitää tai parantaa toimintakykyä jokapäiväisissä toiminnoissa
  • ehkäistä toimintakyvyn heikentymistä.

Lue lisää lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutuksesta:

 

Kyllä

Päivitetty  4.9.2023