Apuvälinepalveluiden lainsäädäntö ja suositukset

Apuvälinepalveluista säädetään useassa eri laissa ja toimintaa ohjataan suosituksilla.

Tälle sivulle on kerätty apuvälinepalveluita koskevat keskeisimmät lait ja suositukset. Lait ja asetukset löytyvät kokonaisuudessaan FINLEX-säädöstietopankista kohdasta Ajantasainen lainsäädäntö.

Kaikkien apuvälinepalvelujen taustalla vaikuttavat

Apuvälinepalveluiden laatua varmistaa laatusuositus.

Terveydenhuollon järjestämiä apuvälinepalveluja määräävät useat lait.

Sosiaalitoimen ja kehitysvammahuollon apuvälinepalveluiden taustalla on lakeja ja asetuksia.

Sosiaali- ja terveydenhuollon apuvälinepalvelujen maksuista, hankintatavoista ja hoitoon pääsystä määräävät erinäiset lait ja asetukset.

Opetustoimen apuvälinepalveluista säätää perusopetuslaki.

Vakuutuslainsäädännön mukaisia apuvälinepalveluja sääntelevät useat eri lait.

Apuvälinepalvelujen piirissä työskenteleviä ohjaavat eri lait.

apuvälinepalvelu; sosiaalitoimi; vakuutus; terveydenhuolto; lait; kuntoutuminen; kehitysvammahuolto; laki; apuväline; asetus; Maksu; hankinta; laatu; lainsäädäntö; opetustoimi; kuntoutus; hoito; suositus

Kyllä

Päivitetty  20.9.2023