Apuvälinepalvelun ratkaisut terveydenhuollossa ja taloudellinen tuki sosiaalitoimessa

Apuvälineratkaisut ovat terveydenhuollon yksilöllisiä hoitoratkaisuja. Apuvälineratkaisun tekee terveydenhuollon ammattilainen yksilöllisen arvioinnin perusteella.

Apuvälineratkaisut terveydenhuollossa

Apuvälinepalvelussa ratkaisut koskevat yleensä apuvälineen luovuttamista käyttöön. Apuvälinepalvelujen laatusuosituksen mukaan apuvälineen tarpeen voi todeta ja sen luovuttamisesta voi päättää lääkärin lisäksi muukin terveydenhuollon ammattihenkilö asianomaisessa terveydenhuollon toimintayksikössä sovitun työnjaon mukaan.

Potilaalla on oikeus (julkisuuslain 12§ ja henkilötietolain 26§ mukaan) saada tietoa siitä, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu. Apuvälineasetuksen (1363/2011) mukaan apuvälineen valinta on tehtävä yhteisymmärryksessä potilaan kanssa ja hänelle on annettava ymmärrettävällä tavalla tietoa apuvälineen valintaan liittyvistä vaihtoehdoista. Hoito- ja apuvälineratkaisuihin ei ole muutoksenhakuoikeutta.

Taloudellinen tuki sosiaalitoimessa

Vammaispalvelulain mukaiset päätökset ovat hallintolaissa tarkoitettuja hallintopäätöksiä. Tällaisia ovat esimerkiksi päätettäessä vammaiselle henkilölle asuntoon asennettavien välineiden ja laitteiden tai päivittäisissä toiminnoissa tarvittavien muiden kuin lääkinnällisen kuntoutuksen välineiden, koneiden ja laitteiden kustannusten korvaamisesta.

Etuja suovat hallintopäätökset tarkoittavat viranomaisen päätöksiä, joilla hyväksytään etuuksia hallinnon asiakkaille. Etuuksia haetaan yleensä viranomaiselta hakemuksella, jonka perusteella viranomainen tekee joko myöntävän tai kieltävän päätöksen. Päätöksen tyytymätön voi hakea muutosta asianomaiselta kunnalliselta toimielimeltä. Päätöksen mukana olevasta ohjeesta käy ilmi missä ajassa, mihin viranomaiseen ja mihin osoitteeseen muutoksenhakuosoitus tulee toimittaa. Lisäksi ohjeessa kerrotaan, mitä asioita ja mitä liitteitä muutoksenhaussa on oltava.


Edellinen sivuSeuraava sivu

 


 

Kyllä

Päivitetty  19.6.2017