Apuvälinepalvelun laskutus muilta toimijoilta

Apuvälinepalvelun laskutus tulee kyseeseen yleensä terveydenhuollon valintatilanteissa, jolloin laskutetaan tuotettu palvelu sekä apuvälineen käypä hinta.

Terveydenhuollon toimintayksikön tulee hinnoitella apuvälinepalvelunsa niin, että mm. kuntien välinen laskutus ja vakuutusyhtiöltä tai Valtiokonttorilta korvausten laskuttaminen mahdollistuvat. Alueelliset apuvälinekeskukset määrittävät kunnille tuottamiensa palvelujen hinnat omien sopimustensa mukaisesti.

Terveydenhuoltolain mukaan kuntien keskinäisessä laskutuksessa korvauksen on perustuttava tuotteistukseen tai tuotehintaan, jolla terveydenhuollon toimintayksikkö seuraa omaa toimintaansa tai jolla kuntayhtymä laskuttaa jäsenkuntiansa. Laskutus tulee kyseeseen yleensä terveydenhuollon valintatilanteissa.

Apuvälinepalvelujen kohdalla laskutetaan tuotettu apuvälinepalvelu ja mahdollisesti käyttöön luovutetun apuvälineen käypä hinta.

Tilanteita, joissa apuvälinepalvelun laskuttaminen kunnilta tulee kyseeseen, kuten oleskelua vieraalla paikkakunnalla ja terveydenhuollon valintaa, on käsitelty kohdassa apuvälineiden järjestämisvastuu ja lainsäädäntö. Valtiokonttorin korvausvelvollisuutta apuvälinepalveluissa käsitellään kohdassa Valtionkonttorin apuvälinepalvelut.

Vakuutusyhtiöillä on kustannusten täyskorvausvastuu apuvälineiden hankkimisesta, niiden käytön opetuksesta, huollosta ja uusimisesta aiheutuviin kustannuksiin, jos apuvälineen tarve perustuu tapaturmavakuutuslain (608/1948), maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981), sotilasvammalain (404/1948), liikennevakuutuslain (279/1959) tai näitä vastaavan aikaisemman lain mukaiseen vahinkoon tai ammattitautiin. Terveydenhuollon toimintayksikkö laskuttaa tuottamansa apuvälinepalvelun ja siihen liittyvät apuvälineet vakuutusyhtiöltä, mikäli korvausvastuu kuuluu vakuutusyhtiölle. Vakuutusyhtiöiden vastuuta apuvälinepalveluissa käsitellään kohdassa vakuutusyhtiöiden järjestämisvastuu.

Terveydenhuollon toimintayksikkö voi käyttää apuvälinepalvelujen laskutuksen perusteena samoja hinnoitteluperiaatteita kaikissa edellä kuvatuissa tilanteissa. Organisaatiot noudattavat omia toimintaohjeitaan laskutuksen käytännön toteuttamisessa.


Edellinen sivu Seuraava sivu

 


 

Kyllä

Päivitetty  19.6.2017