Yleistä ohjeita apuvälinepalvelun prosessista

Apuvälinepalveluprosessi on usein monitahoinen ja voi vaatia monen eri toimijan yhteistyötä. Prosessiin osallistuu usein asiakkaan ja hänen läheistensä lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilöitä sekä eri yhteistyötahoja kulloisenkin tilanteen mukaan.

Prosessin kesto vaihtelee sen mukaan, millaisista asiakkaan tarpeista, apuvälineistä ja apuvälineen käyttöympäristöstä on kyse. Joillekin apuvälineiden tarve saattaa olla jatkuvaa, toisille tarve on tilapäinen ja lyhytaikainen. Vaativien apuvälineiden arviointi-, kokeilu- ja hankintaprosessi kestää kauemmin ja vaatii useita tapaamisia. Apuvälinepalveluprosessi voi toteutua myös yhdellä tapaamisella apuvälinealan asiantuntijan kanssa.

Prosessin sujuminen edellyttää myös toimenpiteitä, joissa apuvälineen tarvitsija tai käyttäjä ei ole mukana, kuten apuvälineen rekisteröinti ja hankinnan järjestelyt. Niissäkin prosesseissa, jotka näyttäytyvät apuvälineen käyttäjälle yksinkertaisena, logististen toimintojen osuus on merkittävä ja edellytys prosessin toimivuudelle.

Apuvälinepalveluprosessin vaiheet ovat samankaltaiset rahoittajasta riippumatta. Apuvälinepalvelunimikkeistön luokitukset kuvaavat hyvin apuvälinepalveluprosessin vaiheita ja siihen liittyviä eri tehtäviä. Apuvälinepalvelunimikkeistö löytyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koodistopalvelimelta.


Edellinen sivu Seuraava sivu

  

Kyllä

Päivitetty  20.7.2018