Apuvälineen palautus

Apuväline palautetaan sen luovuttaneelle taholle apuvälineen käytyä tarpeettomaksi. Apuväline puhdistetaan ja huolletaan ennen seuraavaa lainausta.

Apuvälineen luovuttanut taho pyytää palauttamaan apuvälineen, joka on luovutettu asiakkaan käyttöön eikä omaksi, sen käytyä tarpeettomaksi. Näin on mahdollista saada käyttökuntoiset apuvälineet uudelleen käyttöön.

Luovutustilanteessa tulee käyttäjälle kertoa:

  • koska apuväline pitää palauttaa
  • minne apuväline palautetaan
  • miten toimitaan mahdollisen tilalle tarvittavan apuvälineen saamiseksi

Tietojen tulee ilmetä myös lainaustositteesta.

Kaikkia apuvälineitä ei tarvitse palauttaa. Joitain apuvälineitä ei voi kierrättää esimerkiksi hygieniasyistä. Myöskään henkilökohtaiseen käyttöön valmistettuja apuvälineitä ei yleensä palauteta. Joskus nekin voidaan pyytää palauttamaan esimerkiksi malliksi uuden valmistukseen tai kalliiden apuvälineiden kohdalla komponenttien uusiokäyttöä varten.

Apuvälineen luovuttaneen tahon on huolehdittava siitä, että apuvälineen käyttäjän lainaustiedot apuvälinerekisterissä päivitetään apuvälineen palautuksen jälkeen. Uudelleen käyttöön otettava apuväline puhdistetaan ja sille suoritetaan tarvittavat huoltotoimenpiteet. Apuvälineen poisto kirjataan rekisteri- tai seurantajärjestelmään ja apuvälineen poistaminen suoritetaan organisaation ohjeiden mukaisesti.


Edellinen sivu Seuraava sivu

 


 

Kyllä

Päivitetty  19.6.2017