Apuvälineen luovutus käyttöön

Apuvälineen käyttäjän tulee saada terveydenhuollon toimintayksiköstä kirjallinen lainaustosite apuvälineen luovutuksen yhteydessä.

Terveydenhuollon toimintayksikön tulee huolehtia siitä, että apuvälineen käyttöön luovutuksen yhteydessä asiakas saa riittävän ohjauksen. Lisäksi hänen tulee saada kirjalliset käyttöohjeet ja lainaustosite. Lainaustositteeseen suositellaan kirjattavan seuraavat tiedot:

 • apuvälineen omistajan tiedot
 • apuvälineen käyttäjän tiedot
 • apuvälineen tiedot
 • apuvälineen käyttöaika (alkaen–päättyen)
 • apuvälineen lainaus- ja palautusohjeet:
   • palauttamiseen ja tiedusteluihin liittyvät yhteystiedot
   • huoltoon ja korjaukseen tai vaaratilanteisiin liittyvä informaatio ja tarvittavat yhteystiedot
   • muuttamiseen liittyvä informaatio
   • apuvälineen vahingonkorvausvastuusta tiedottaminen
   • suositus käyttökuntoisuuden ylläpitoon liittyvistä toimista.

Lainaustositteessa voi myös kehottaa apuvälineen käyttäjää huolehtimaan apuvälineen käyttökuntoisuudesta saamiensa ohjeiden mukaisesti. Lainaustositteessa voi olla maininta apuvälineen

 • palauttamatta jättämisen
 • tahallisen vaurioittamisen
 • huolimattomasta tai ohjeiden vastaisesta käytöstä
 • ohjeiden vastaisesta säilytyksestä

aiheutuneen apuvälineen rikkoutumisen vuoksi korvattavat kulut. Vahingonkorvauslain perusteella ne voidaan velvoittaa käyttäjän korvattavaksi.

Lainaustositteessa voi olla paikka apuvälineen vastaanottajan ja sen luovuttajan allekirjoituksille. Allekirjoitukset eivät muuta sopimusta sitovammaksi juridisesti (vrt. sopimusvapaus). Esimerkiksi velvoite apuvälineen palauttamiseksi määräaikaan mennessä on sitova, vaikka lainaustositetta ei olisi allekirjoitettu.


Edellinen sivu Seuraava sivu

 


 

Kyllä

Päivitetty  19.6.2017