Apuvälineen käytön seuranta

Apuvälineen käytön seuranta mahdollistaa sen toimintakuntoisuuden, turvallisuuden ja sopivuuden jatkuvan arvioinnin.

Apuvälineen käytön seurannan tarkoituksena on varmistaa, että käyttäjällä on toimiva ja hänen käyttötarkoitustaan vastaava apuväline. Terveydenhuollon toimintayksikkö on vastuussa siitä, että apuvälineen käyttöä seurataan jäljempänä kuvatuin periaattein.

Apuvälineen käyttöä seuraa käyttäjä itse, hänen lähihenkilönsä ja ammattihenkilöt. Käyttöä seuraamalla arvioidaan sitä, onko apuväline edelleen käyttäjälleen tarpeellinen ja sopiva, onko apuväline toimintakuntoinen ja sen käyttö turvallista. Apuväline- ja apuvälinepalvelutyytyväisyyttä voidaan arvioida myös QUEST 2.0 -mittarin avulla.

Apuvälinepalvelua järjestävän toimintayksikön tulee tiedottaa seurantavastuista ja tarvittaessa opastaa seurantaan liittyvissä kysymyksissä sekä apuvälineen käyttäjää ja hänen lähihenkilöitään, että niitä ammattihenkilöitä, jotka ovat tekemisissä käyttäjän kanssa.

Apuvälineen käyttäjän kanssa toimivien ammattihenkilöiden tulisi mm. tietää, mihin he ohjaavat käyttäjää olemaan yhteydessä, mikäli apuvälineessä tai sen käytössä on ongelmia. Ammattihenkilöiden tulisi myös muistaa ohjata käyttäjää palauttamaan apuvälineet, jotka eivät ole käytössä.


Edellinen sivu Seuraava sivu

 


 

Kyllä

Päivitetty  20.7.2018