Hoitopaikan valinnanvapaus ja apuvälinepalvelut

Hoitopaikan valinnanvapaus tarkoittaa koko hoitovastuun siirtymistä yksiköstä toiseen, mukaanlukien apuvälinepalvelut terveysaseman ja sairaalan luovutuskäytäntöjen mukaisesti.

Apuvälinepalvelut hoitoon hakeutuessa eri paikkakunnalle Suomessa

Vuoden 2014 alusta potilaat ovat voineet valita terveysaseman ja erikoissairaanhoitoyksikön kaikista Suomen julkisista terveysasemista ja sairaaloista. Kerrallaan voi olla asiakkaana vain yhdellä terveysasemalla, jonne hoitovastuu siirtyy kokonaan. Terveysasemaa voi vaihtaa kirjallisella ilmoituksella enintään kerran vuodessa. Terveysaseman muutosta on ilmoitettava sekä uudelle että vanhalle terveysasemalle. Hoitovastuu sisältää myös apuvälinepalvelun terveysaseman ja sairaalan luovutuskäytäntöjen mukaisesti.

Erikoissairaanhoidon valintatilanteissa apuvälinepalvelut sisältyvät valitun erikoisalan palveluihin, mikäli ne järjestetään muulloinkin ko. hoidon yhteydessä.

Valintaoikeus ei koske koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa, työterveyshuoltoa eikä pitkäaikaista laitoshoitoa. Kunnalla ei ole myöskään velvollisuutta järjestää kotisairaanhoitoa oman alueensa ulkopuolelle, mutta näistäkin voidaan sopia kuntien kesken esim. maksusitoumuksella.

Valinnanvapautta käytettäessä maksusitoumuksia ei tarvita. Kotikunnan on korvattava toisen kunnan tuottamasta palvelusta aiheutuneet kustannukset. Perusterveydenhuolto laskuttaa kotikuntaa ja erikoissairaanhoito järjestämisvastuussa olevaa sairaanhoitopiiriä samoin perustein kuin tähän asti on laskutettu kiireellisestä hoidosta.

Korvauksen on perustuttava tuotteistukseen tai tuotehintaan, jolla terveydenhuollon toimintayksikkö seuraa omaa toimintaansa tai jolla kuntayhtymä laskuttaa jäsenkuntiansa.

Potilaan terveydenhuollonyksikön vaihtuessa siirtyvät apuvälineet uudelle toimijalle kuten muuttotilanteessa. Kaikki henkilön käytössä olevat apuvälineet ovat aina kulloinkin hoitovastuussa olevan toimijan rekisterissä.

Apuvälinepalvelut hoitoon hakeutuessa ulkomaille

Hoitoon hakeutumisella ulkomaille tarkoitetaan tilannetta, jossa asiakas matkustaa toiseen valtioon tarkoituksenaan hakea ja saada hoitoa sairauteensa. Hoitoon voi hakeutua joko ennakkoluvalla tai ilman ennakkolupaa. Hoitoon liittyvät apuvälinepalvelut tulee selvittää hoitoon hakeutuessa.

Käytännöt apuvälineiden toimittamiselle ulkomailla vaihtelevat maakohtaisesti. Jos hoito annetaan toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä eurooppalaisella sairaanhoitokortilla, voi saada hoidonantajalta tarvitsemansa apuvälineen käyttöön osana hoitoa. Tällöin ei yleensä joudu itse maksamaan apuvälineen kustannuksia, vaan ne laskutetaan kortin perusteella osana hoitokustannuksia.

Kela tai julkinen terveydenhuolto eivät korvaa ulkomailla apuvälineestä tai sen hankinnasta, käytöstä, huollosta tai korjauksesta aiheutuvia kustannuksia.

Apuvälinepalvelut hoitoon hakeutuessa ulkomailta Suomeen

Asiakas vastaa lähtökohtaisesti itse hoidon kustannuksista, jos hän on hakeutunut hoitoon Suomeen toisesta EU-maasta. Hän voi hakea korvausta jälkikäteen omasta sairausvakuutuslaitoksestaan, joka korvaa kustannuksia oman lainsäädäntönsä mukaisesti.

Ulkomailla asuvat henkilöt voivat hakeutua saamaan sairaanhoitoa Suomessa joko ilman ennakkolupaa yksityiseen terveydenhuoltoon tai ennakkoluvalla julkiseen terveydenhuoltoon. Apuvälinepalvelut sisältyvät hoitoon mikäli ne muutenkin kuuluvat ko. palveluun.


Edellinen sivuOsion alkuun

 


 

Kyllä

Päivitetty  15.8.2018