Apuvälineluokitus

Erilaisia apuvälineitä on paljon, moneen erilaiseen toimintaan. Apuvälinetiedon hallintaa helpottamaan on laadittu kansainvälinen apuvälineluokitus. Apuvälineitä voidaan rekisteröidä ja varastoida luokituksen koodien avulla ja apuvälineitä koskevaa tietoa voidaan järjestää luokituksen mukaan.

Apuvälinealalla on monia toimijoita kuten sairaanhoitopiirit, terveyskeskukset, Kela, vakuutuslaitokset, järjestöt ja apuvälineyritykset. Ne tarvitsevat apuvälinetoimintaansa yhteisen kielen, jonka apuvälineluokitus tarjoaa. Yhteisenä kielenä apuvälineluokitus helpottaa välineiden kierrätystä, lainausta, tilastointia ja vertailua.

Terveydenhuollon sairauskertomusjärjestelmässä käytetään apuvälineluokitusta. Siksi luokitus on hyväksytty Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Koodistopalveluun, josta se on ladattavissa käyttöön nimellä SFS/THL - Apuvälineluokitus.

ISO 9999 apuvälineluokitus

ISO 9999 apuvälineluokitus on kansainvälinen. Tämä tarkoittaa sitä, että ISO-numerokoodilla voi etsiä apuvälinetietoa mistä tahansa apuvälinetietokannasta, joka on tehty apuvälineluokituksen mukaan.

Luokitus on hierarkkinen, ja siinä on kolme tasoa. Ylimmässä tasossa on 11 luokkaa, joiden alla on yhteensä 130 alaluokkaa ja niiden alla vielä 710 alaryhmää.

Jokaisella apuvälineellä on oma nimikkeensä ja sitä vastaava numerokoodi. Esimerkiksi kävelykepit kuuluvat luokkaan 12 "Liikkumisen apuvälineet" ja alaluokkaan 12 03 "Kävelyn apuvälineet, yhdellä kädellä käytettävät". Kävelykeppien koodi on 12 03 03.

"SFS-EN ISO 9999 Vammaisten apuvälineet. Luokitus ja terminologia" on kansainvälisen ISO 9999 luokituksen suomenkielinen versio ja Suomen Standardisoimisliitto SFS:n julkaisu.

EASTIN apuvälinetietokanta

Myös eurooppalainen EASTIN apuvälinetietokanta on rakennettu apuvälineluokituksen mukaan. Siitä voi luokituksen koodien avulla etsiä tietoa kahdeksasta eurooppalaisesta apuvälinetietokannasta (Belgia, Espanja, Hollanti, Italia, Iso-Britannia, Ranska, Saksa ja Tanska). Tietokantaa voi käyttää kaikilla Euroopan kielillä, myös suomeksi.

Edellinen sivuSeuraava sivu

 

Kyllä

Päivitetty  23.1.2019