Ajankohtainen

Uudet apuvälinevideot keskittyvät tärkeisiin ydinkohtiin

Julkaistu 18.11.2019 13.30

Invalidiliiton uusia videoita liikkumisen apuvälineistä on työstetty yhdessä käyttäjien ja ammattilaisten kanssa


TuleApu-hankkeen tuottamat uudet videot liikkumisen apuvälineistä esittelevät tunnetuimmat liikkumisen apuvälineet eli rollaattorin, manuaalipyörätuolin, sähköpyörätuolin sekä sähkömopon ja niiden ergonomisen käytön. Sivuilta löytyy myös video manuaalipyörätuolin käyttäjän avustamiseen.

Videot näyttävät lyhyesti perusasiat ja mikäli kiinnostus asiaan niiden myötä herää, on lisätietoa ja pidempiä videoita saatavilla.​

Käyttäjän kannalta oleellisimmat asiat

Tämän tyyppisille videoille on ollut kysyntää niin apuvälineen käyttäjien kuin ammattilaistenkin keskuudessa. 

TuleApun hankevastaava Maarit Honkasola kertoo, että apuvälinevideoiden työstäminen lähti käyntiin vuoden alussa.

- Materiaalia koottiin yhteistyössä kokeneiden liikkumisen apuvälineen käyttäjien kanssa niin, että videoihin saataisiin kuvattua käyttäjän kannalta kaikkein oleellisimmat asiat.

Kertaus helpompaa videoiden avulla

Myös ammattilaiset ovat kaivanneet videoita oman työnsä tueksi. Apuvälineen käyttöä ohjatessa osa ohjeista ja uusista asioista saattaa mennä asiakkaalta ohi.

- Videoiden avulla ammattilainen voi ohjata asiakasta katsomaan videota myöhemmin kotona ja muistuttelemaan näin mieleensä ohjauksessa läpi käytyjä asioita. Videoista saa myös lisää vinkkejä ergonomisemman liikkumisen tueksi.

Madaltaa apuvälineen​ käyttöönottokynnystä

Videoiden ei ole tarkoitus korvata apuvälineen luovuttaneen tahon antamaa käytönopastusta vaan tukea sitä. Videoissa ohjataan myös tarvittaessa kääntymään ammattilaisen puoleen.

Niiden toivotaan kuitenkin madaltavan apuvälineen käyttöönottokynnystä.

- Apuvälineen käyttöönottoa harkitseva henkilö tai hänen omaisensa voi videoiden avulla tutustua apuvälineeseen ja sen käyttöön. Näin voi huomata, että tämänkaltainen apuväline olisi itselle sopiva, sanoo Maarit Honkasola.

Videoista hyvää palautetta Apuvälinemessuilla

Uusia videoita esiteltiin ensi kertaa laajemmalle yleisölle Apuvälinemessuilla Tampereella marraskuun alussa. Sieltä saatu ja muualta tullut palaute videoista on ollut pääsääntöisesti positiivista.

- Videoita on kehuttu siitä, että ne ovat lyhyitä ja ytimekkäitä ja keskittyvät tärkeisiin ydinkohtiin. Messuvieraat kertoivat oppineensa videoista uusia asioita, vaikka olisivat käyttäneet kyseistä apuvälinettä jo pitkään.

Sopivat opetusmateriaaliksi

Myös sosiaali- ja terveysalan opettajien keskuudessa videot on otettu t​yytyväisenä vastaan.

- Keskustelin messuilla opettajien kanssa, jotka kertoivat kaivanneensa käyttöönsä apuvälineisiin liittyvää materiaalia. He sanoivat hyödyntävänsä videoita jatkossa opetusmateriaalina, kertoo TuleApun hankevastaava Maarit Honkasola.

Videot liikkumisen apuvälineistä ovat katsottavissa ​Invalidiliiton Iloa ja hyötyä liikkumisen apuvälineistä -sivulta.

Invalidiliiton TuleApu-hanke 2018-2020 rohkaisee liikkumisen apuvälineen sujuvaan käyttöön sekä edistää liikkumisen apuvälineitä käyttävien henkilöiden tuki- ja liikuntaelinterveyttä.

Neuvonta-chat apuvälineistä 4.12.

​Invalidiliitto järjestää apuvälineisiin keskittyvän neuvonta-chatin verkkosivuillaan keskiviikkona 4.12. klo 14-18.​

Neuvonta-chatteja on järjestetty useamman kerran tämän syksyn ja viime kevään aikana, teemoina esimerkiksi vammaispalvelut, esteettömyys ja harvinaissairaudet. Chat on matalan kynnyksen ​​paikka kysyä itseä askarruttavista asioista apuvälineisiin liittyen.​​

Teksti: Linn Karlsson


 ​