Ajankohtainen

Kuulumisia Pulmanavigaattorin kehittämistyöpajasta!

Julkaistu 24.1.2020 15.30

Uuden vuosikymmenen vaihtuessa myös sosiaalipalveluiden on aika kääntää katseensa kohti uudenlaista tekemisen kulttuuria. Sosiaalipalveluiden tulisi olla helposti tavoitettavissa ja siellä missä asiakkaatkin ovat - netissä.

​​​​Kehittäjäsosiaalityöntekijät Essi Rovamo ja Miina Arajärvi esittelevät digitalisaation mahdollisuuksia terveyssosiaalityössä.
Digitaalisten palveluiden avulla voidaan helpottaa avun hakemista, palveluihin pääsyä ja asiointia. Askel kohti digisosiaalityön sisältöjä onkin kehittää Kuntoutumistalon Pulmanavigaattorin sisältöä ja teknistä alustaa. 

Pulmanavigaattori on virtuaalinen palveluohjaaja, jonka avulla voidaan arvioida omaa tai läheisen sosiaalipalveluiden tuen tarvetta.

Pulmanavigaattori vaatii jatkokehittämistä

Pulmanavigaattoria ryhdyttiin rakentamaan vuonna 2016, mutta kiihtyneen digitalisaation myötä nykyinen sisältö ei vastaa enää Terveyskylän asiakkaiden tarpeita. 

Pulmanavigaattorin kehittämiseksi järjestettiin 23.1.2020 moniammatillinen ja organisaatiorajat ylittävä työpaja. Työpajassa pureuduttiin nykyisen Pulmanavigaattorin ongelmakohtiin, teknisiin mahdollisuuksiin, sisällöllisiin kysymyksiin ja rakenteellisiin toiveisiin. 

Työpajan pohjalta ryhdytään rakentamaan uutta ”Pulmanavigaattori 2.0”-versiota, joka vahvistaa vuorovaikutteisuutta ja mahdollistaa käyttäjälle henkilökohtaisesti mukautetun palveluohjauksen. 

Uudistunut pulmanavigaattori voisi tarjota kipeästi kaivattua helpotusta palvelujärjestelmäviidakon sokkeloissa seikkailemiseen, jota palveluiden käyttäjät sekä ammattilaiset voisivat hyödyntää arjessaan. 

​Kokeile Pulmanavigaattoria:

P​ulmanavigaattori​