Ajankohtainen

Etävastaanottopilotti oli myönteinen kokemus

Julkaistu 11.9.2019 10.00

HUSin fysioterapia- ja kuntoutuspalveluiden etävastaanottoprojektin loppuseminaarissa käytiin läpi projektin eri vaiheita. Myös ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden kokemuksia pilotista kuultiin.


Loppuseminaari järjestettiin Syöpätautien klinikalla Helsingissä 27. elokuuta.

Etävastaanottoprojekti lähti keväällä käyntiin yhteiskehittelyllä ja verkostotyöskentelyllä, jonka jälkeen toukokuussa siirryttiin itse pilottiin. Etävastaanottoprojektilla oli neljän kuukauden ajan oma projektikoordinaattori, toimintaterapeutti Katri Knutti ​(kuvassa).​

Palaute pääosin positiivista

Pilottiin osallistui 15 kuntoutuksen ammattilaista viidestä HUS-yksiköistä.

Seuraavat yksiköt osallistuivat pilottiin:

  • Jorvin sairaalan fysioterapia (Palovammayksikkö)
  • Meilahden sairaalan fysioterapia (Syöpätautien klinikka)
  • Raaseporin sairaalan fysioterapian poliklinikka
  • Selkäydinvammapoliklinikka
  • Töölön sairaalan fysioterapia (kaularankapotilaat).

Etävastaanottoja varattiin pilottiin osallistuvissa yksiköissä kuuden viikon aikana 14 kappaletta, joista toteutui 13.

Palautetta etävastaanotoista kerättiin jälkikäteen sekä potilailta että ammattilaisilta. Palautetta saatiin kuudelta potilaalta ja 12 ammattilaiselta.

- Palautemäärä on aika pieni, mutta antaa kuitenkin viitteitä siitä minkälaisia vaikutelmia etävastaanotoista saatiin, kommentoi projektikoordinaattori Katri Knutti.

Sekä potilaat että ammattilaiset olivat pääosin sitä mieltä, että etävastaanotto oli hoitotilanteeseen sopiva palvelumuoto.

Kaikki potilaat kokivat olonsa turvalliseksi etävastaanottotilanteessa. Suositteluindeksi eli kuinka todennäköisesti potilaat suosittelisivat etävastaanotto tutuilleen, oli 4,8/5.

Etävastaanoton onnistuminen toi voittajafiiliksen

Loppuseminaarissa kuultiin myös paneelia, joka koostui etävastaanottoprojektiin osallistuneista kolmesta ammattilaisesta ja kahdesta kokemusasiantuntijasta.

Etävastaanoton onnistuminen toi voittajafiiliksen, kertoi fysioterapeutti Terhi Pyykönen Meilahden fysioterapiasta.

- Ylimääräiset rönsyt jäivät etävastaanotossa pois, se on kompaktimpi. Potilaatkin olivat tyytyväisiä, ettei heidän tarvinnut matkustaa Helsinkiin esimerkiksi Porvoosta.

Projekti vaati aikaa ja perehtymistä, kertoi fysioterapeutti Jenny Vuonoranta Jorvin palovammayksiköstä.

- Perehtymistä ja käyttöönottoa helpotti, että projekti oli hyvin organisoitu ja ajallisesti rajattu.


Etävastaanotto on hyvä palvelumuoto toisten palvelumuotojen rinnalla, kommentoi puolestaan osastonhoitaja Sari Manninen selkäydinvammapoliklinikalta.

- Varmasti kokeilemme sitä jatkossakin.

Etävastaanotto on kokemusasiantuntija Pekka Ahon mukaan täsmällisempi kuin tavallinen vastaanotto – vastaanotto alkoi silloin kun oli sovittu.

- Se säästää potilasta ja varmasti ammattilaistakin. Etävastaanottoa on myös äärimmäisen helppo käyttää, minäkin osasin ilman ulkopuolista apua.

Työkirja tukee käyttöönottoa ja toiminnanmuutosta

HUS Tietohallinnon projektipäällikkö Sari Kaari kertoi puheenvuorossaan toiminnanmuutoksen eri vaiheista. Miten toiminnanmuutos saadaan vietyä läpi niin, että mahdollisimman moni lähtee mukaan?

Tärkeää on prosessin kuvaaminen, yhteisten tavoitteiden asettaminen sekä viestintä ammattilaisille ja potilaille.

- Osallistaminen on tärkeää, vaikka kaikki eivät heti olisi innostuneita toiminnanmuutoksesta.

Etävastaanottojen käyttöönoton tueksi työstettiin projektin aikana työkirja.

Työkirjassa kuvaillaan yksityiskohtaisesti käyttöönottomallin kuusi työskentelyvaihetta, eli etäpalveluihin perehtyminen, toiminnan suunnittelu, prosessin valmistelu, kirjaamisesta sopiminen, toiminnan käyttöönotto ja jatkokehittäminen.

- Työkirja sisältää työkaluja, apukysymyksiä ja muistilistoja käyttöönoton helpottamiseksi, kertoi projektikoordinaattori Katri Knutti.

Käyttöönottomalli on tarkoitus jakaa HUSissa viimeistään lokakuun alussa.

Etävastaanottojen kehittäminen jatkuu

Viidestä pilottiyksiköstä ainakin neljä on aikeissa jatkaa etävastaanottoja myös jatkossa. Kerätyt palautteet osoittavat, että etävastaanotot voisivat hyvin soveltua HUSin kuntoutuspalveluihin.

Kuntoutumistalon projektikoordinaattori Miia Malmberg painotti lopuksi, että vaikka projekti nyt päättyykin, etävastaanottojen kehittäminen jatkuu. Pilottiyksiköistä toivotaan lisää kokemuksia, menetelmiä kehitetään ja niiden vaikuttavuutta selvitetään.​​

Teksti: Linn Karlsson