Ajankohtainen

HUSin fysio- ja toimintaterapia kehittää e-vastaanottotoimintaa

Julkaistu 15.2.2019 0.00

Kaikkiin kuntoutuspalveluita tarjoaviin yksiköihin suunnitellaan etävastaanottoja.

​​​​​​​​​​​​

Husin sisätaudit ja kuntoutus -tulosyksikön kuntoutuksen linjalle on myönnetty 18 000 euron rahoitus etävastaanottotoiminnan kehittämiseen. Etävastaanottotoiminnan kickoff-tilaisuus järjestettiin 11. helmikuuta Gradus-talossa Helsingissä.

​Sosiaali- ja terveysministeriö linjasi vuonna 2015, että terveydenhuollon etäpalvelut rinnastetaan perinteiseen vastaanottoon. Palvelua tuottava terveydenhuollon ammattilainen on vastuussa siitä, että annettava palvelu sopii etänä toteutettavaksi ja että se on hyvän terveydenhuollon käytännön mukaista.

​Viisi HUS-yksikköä osallistuu pilottiin

Tekniikka etävastaanottojen toteuttamiseksi on jo olemassa Terveyskylän Omapolku-palvelukanavan kautta, mutta sitä ei vielä yleisesti käytetä HUSin fysio- ja toimintaterapiapalveluissa.​

Yhteiskehittelyn ja verkostotyöskentelyn avulla pyritään etävastaanoton pilotointiin ja käyttöönottomallin luomiseen. Tavoitteena on selvittää etävastaanottotoiminnan soveltumista erikoissairaanhoidon kuntoutukseen. Verkostotyöskentelyyn osallistuvat kuntoutuksen ammattilaiset, kokemusasiantuntijat ja potilaat sekä sidosryhmät.

Projektin koordinaattorina toimii Katri Knutti, jonka pesti on neljän kuukauden mittainen. Miia Malmberg toimii projektipäällikkönä.

Pilottiin on ilmoittautunut viisi yksikköä HUSista: Jorvin sairaalan fysioterapia, Meilahden sairaalan fysioterapia, Raaseporin fysioterapian poliklinikka, Töölön sairaalan fysioterapia ja Vega-talon fysio- ja toimintaterapia.

Positiivisia kokemuksia puheterapian etävastaanotosta

Pää- ja kaulakeskuksen puheterapeutti Tiina Laine kävi kick-off tilaisuudessa kertomassa kokemuksistaan puheterapian etävastaanotosta, joka on jo otettu käyttöön Omapolulla. Hän lähti mukaan kokeiluun, sillä halusi tarjota joustavaa ja nykyaikaista palvelua potilailleen.

Etävastaanotto on pääasiassa toiminut hyvin ja potilaat ovat olleet siihen tyytyväisiä. ”Aikaa, matkustamista ja rahaa säästyy”, kiittää muun muassa eräs potilas palautteessaan. Puheterapeutin näkökulmasta mahdollisuus etäkuntoutukseen lisää kuntoutujien jaksamista ja se mahdollistaa intensiivisempiä hoitojaksoja, jos potilaalla on liikkumisvaikeuksia. Se voi myös korvata hoitopuheluita.

Potilas voi olla kotona tai vaikkapa mökillä, kunhan hänellä on toimiva nettiyhteys. Etävastaanoton aikana voi tehdä suullisia ja kirjallisia harjoituksia, antaa ohjeita ja sitä voi käyttää seurantaan. Etävastaanotot eivät kuitenkaan korvaa lähikäyntejä täysin. Laineen kokemuksen mukaan etävastaanotto myös lisää hieman ammattilaisen suunnittelutyötä ja kirjaamista.

Eri erikoisalat ja ammattiryhmät mukaan

Etävastaanottotoiminnan yhteiskehittely, käyttöönotto ja pilotointi toteutetaan kevään aikana. Käyttöönottovalmennus tapahtuu huhtikuussa ja projektin päätösseminaari pidetään elokuun lopussa.

Tällä hetkellä kootaan eVastaanotto-osaajien verkostoa. Näin etävastaanottomallia saadaan kehitettyä eri erikoisaloille ja ammattiryhmille. Tavoitteena on etävastaanottotoiminnan jalkauttaminen kaikkiin kuntoutuspalveluita tarjoaviin yksiköihin HUSin sisällä.

Jos kiinnostuit ja haluat liittyä eVastaanotto-osaajien verkostoon, voit ottaa yhteyttä projektikoordinaattori Katri Knuttiin, katri.knutti@hus.fi.

 Kirjoittaja: Linn Karlsson