​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Kuntoutumistalo

Kuntoutumistalo sisältää tietoa kokonais­valtaisesta kuntoutumisesta. Elintapoja, mielekästä arkea ja elämän­muutosta koskevat ohjeet auttavat edistämään toiminta­kykyä aktiivisesti.

​​Lue li​sää K​untou​tumistalosta >

​​

Suosittua Kuntoutumistalossa​​