Tietoa Kivunhallintatalosta

Palvelu auttaa potilasta ymmärtämään omaa kiputilaansa ja kehittämään kivunhallintaansa. Kivunhallintatalon tarjoaman tiedon avulla myös potilaan läheiset voivat helpommin ymmärtää kipukokemuksia ja niiden vaikutusta arkielämään.

Kivusta yleisesti kerrotaan Perustietoa kivusta –osiossa. Osioissa Kipu leikkauksen jälkeen, Pitkäaikainen kipu ja Syöpäkipu on tarjolla tietopaketit kyseisistä kiputilanteista. Kivunhallinnassa auttavia itsehoidon materiaaleja on esillä Itsehoito –osiossa.

Kivunhallintatalo on osa Terveyskylää, jota rakennetaan Virtuaalisairaala2.0-kehittämishankkeessa. Hanke on Suomen kaikkien yliopistollisten sairaanhoitopiirien yhteinen projekti.

 

Kyllä

Päivitetty  4.1.2019