Tays smärtpoliklinik

Smärtpatienterna i Birkaland behandlas på Tays smärtpoliklinik i Tammerfors.

​​Presentation

Tays smärtpoliklinik ingår inom ramen för neurologi och rehabiliteringsverksamhet och är en av neurologiska poliklinikens specialpolikliniker. På smärtpolikliniken undersöks och behandlas patienter som har kronisk smärta. Behandlingen av cancersmärta tillhör den palliativa polikliniken men smärtpolikliniken ger dem på begäran konsultationshjälp, särskilt i neuropatisk smärta.

Mångprofessionellt samarbete

Undersökningen och behandlingen vid smärtpolikliniken är multiprofessionell. I personalen ingår två läkare specialiserade inom neurologi, en läkare specialiserad i anestesiologi, två smärtskötare, smärtpsykolog och socialarbetare. Vi har dessutom tillgång till rehabiliteringsledarens tjänster och i smärtpoliklinikens team ingår en fysioterapeut och ergoterapeut från enheten för fysiatri.

Smärtpolikliniken samarbetar med enheten för allmän sjukhuspsykiatri på vars bäddavdelning smärtpatientens undersöknings- och behandlingsperiod kan genomföras. På smärtpolikliniken är det dessutom möjligt att hänvisa smärtpatienten till avdelningen för neurologisk rehabilitering för en rehabiliteringsperiod.

Vid neuromodulering samarbetar vi med neurokirurgiska kliniken och vi samarbetar också med teamet för smärtanestesiologi. Smärtpolikliniken är representerad i Tays ryggradsarbetsgrupp.

Till smärtpolikliniken behövs en remiss som skrivs av läkare

Till smärtpolikliniken kommer remisser från primärvården, företagshälsovården och den specialiserade hälsovården.

Vid hanteringen av remisser följer vi PSHP:s rådande riktlinjer för vårdkedja: patienter med ryggsmärta ska ha genomgått innan en ortoped- eller fysiatriutvärdering, patienter med ledsmärta ska ha genomgått innan en reumatolog- eller fysiatriutvärdering.

Patienter med huvudsmärta ska ha genomgått en neurologisk utvärdering innan remittering till smärtpolikliniken. På smärtpolikliniken görs i regel ingen utvärdering av arbetsförmåga.

Kontaktuppgifter

Telefon 03 3116 5513


 

Uppdaterad  26.6.2019