OYS Enhet för smärtbehandling

OYS Enhet för smärtbehandling finns i Uleåborg och verksamhetsområdet är från Uleåborgsområdet till landskapet Kajanaland.

​​​Presentation

Smärtbehandlingsenheten ansvarar för behandlingen av långvarig smärta inom sitt område. Det primära behandlingsansvaret är hos primärvården, varifrån specialsjukvård konsulteras.

Det finns ingen jourverksamhet på smärtbehandlingsenheten. Smärtproblem under jourtid behandlas i primärvården.

Smärtbehandlingsenheten erbjuder multiprofessionell behandling av smärta. I personalen ingår läkare, sjukskötare och en avdelningssekreterare. För att utvärdera patientens helhetssituation och planera den fortsatta vården samarbetar man vid behov med olika specialområden.

Kvalitetsdeklaration

​I Smärtbehandlingsenheten anser man det vara viktigt att möta patienten på ett heltäckande sätt. Man strävar att tydliggöra behandlingen av patientens smärta och handleda i samarbete med den behandlande aktören. Målet för behandlingen är att lindra smärtan, förbättra funktionsförmågan och förbättra livskvaliteten.

Patientens vårdprogram

Patienterna kommer till Smärtbehandlingsenheten med remiss. Utgående från informationen i remissen återsänds en del av remisserna med behandlingsanvisningar till den egna läkaren som kan genomföra behandlingen utgående från ett s.k. konsultationssvar. En del av patienterna får en tid på Smärtbehandlingsenheten.

Patienternas behandling på enheten genomförs individuellt utgående från en multiprofessionell utvärdering och består vanligtvis av 1 - 4 besök.

Patientens situation utvärderas på ett heltäckande sätt enligt en biopsykosocial modell. Med patienten går vi igenom uppkomstmekanismen för långvarig smärta, principerna för läkemedelsbehandling och metoder för läkemedelsfri behandling.

Det dagliga arbetet består av att stödja och handleda patienter och anhöriga och av att anpassa till ett liv med smärta. I behandlingen betonas betydelsen av patientens egen aktivitet och upprätthållandet av funktionsförmågan.

I vår enhet samlas en multiprofessionell smärtarbetsgrupp varje vecka för att diskutera olika behandlingsmöjligheter för smärta. Vi behov ordnar man ett vårdsamtal med patienten och de som deltar i hans eller hennes behandling. Olika smärtkontrollgrupper är också verksamma hos oss.

Utgående från utvärderingen som görs av det multiprofessionella teamet vid Enheten för smärtbehandling sammanställs vårdrespons och behandlingsrekommendationer för fortsatt vård för den ansvariga aktören.

Måttstock

Till patienten skickas före det första besöket en blankett för ifyllnad av förhandsuppgifter som innehåller bl.a. en smärtteckning, vas-skala, en enkät om olägenheter som smärtan medför funktionsförmågan samt psykiska symtom. I blanketten finns även många öppna frågor om smärtans karaktär och om de svårigheter den medför i livet.

Experter

I behandlingen av smärtpatienter deltar en biträdande överläkare som är specialiserad i anestesiologi, läkare specialiserade i allmänmedicin, läkare specialiserade i anestesiologi, läkare som är under specialisering inom olika specialområden och sjukskötare som är specialiserade i hälsovård.

Personalen har en bred tilläggsutbildning och särskilt kunnande, bl.a. specialkompetens i smärtbehandling, kognitiv kort psykoterapi, yoga, NLP (neurolingvistisk programmering) och tillämpad avslappning.

Kontaktuppgifter

Kontor / tfn. 08-315 2273

Webbsidor: PPSHP Smärtpolikliniken (på finska)

 

Uppdaterad  26.6.2019