Information om Smärtkontrollhuset

​​​Smärtkontrollhuset erbjuder forskningsbaserad information om olika smärttillstånd och smärtbehandling. Tjänsten kan hjälpa patienten att förstå sitt eget smärttillstånd och att utveckla sin smärtkontroll. Med hjälp av informationen som Smärtkontrollhuset erbjuder kan också patientens anhöriga lättare förstå smärtupplevelsen och dess inverkan på vardagen.

Om smärta berättas allmänt i avsnittet Basinformation om smärta. I avsnittet Postoperativ smärta, Långvarig smärta ja Cancersmärta erbjuds ett informationspaket om de aktuella smärtsituationerna. Material fsom stödjer egenvård vid smärtkontroll presenteras i avsnittet Egenvård.

Smärtkontrollhuset är en del av Hälsobyn, som byggs upp i utvecklingsprojektet Virtuella sjukhuset2.0. Projektet är ett gemensamt projekt för alla universitetssjukvårdsdistrikt.


 

Uppdaterad  26.6.2019