Digitala tjänster

För att kunna komma på digivårdvägen behöver patienten en remiss från primärvården eller en vårdrelation till den specialiserade sjukvården.

​​ Digivårdvägen är en tjänst som kompletterar den traditionella specialiserade sjukhusvården. Digivårdvägen kan innehålla patientanvisningar, distansmottagning, möjligheten till elektronisk tidsbokning, verktyg för utvärdering av det egna hälsotillståndet, en trygg kommunikationskanal till den behandlande enheten samt verktyg för uppföljning av symtom och hälsoutvärderingar.

För att kunna komma på digivårdvägen behöver patienten en remiss från primärvården eller en vårdrelation till den specialiserade sjukvården.​

Start för s​märtbehandlingsvägen

Patienter som väntar på den första mottagningstiden till Smärtkliniken eller som är alldeles i början av vårdperioden får en remiss till starten för Smärtklinikens digivårdväg. På vägen erbjuds patienten en stor mängd smärtinformation och patienten fyller i på vägen enkäter genom vilka bilden av hans eller hennes situation kompletteras för behandlingen.

Smärtpoliklinikens stimulatorväg

En väg som patienten inleder i det skede då man överväger inläggning av en ryggmärgsstimulator i honom eller henne. På digivårdvägen får patienten stöd och information om stimulatorn. Vägen fortsätter efter införandet av stimulatorn, patienten kan själv utvärdera sin situation genom att fylla i enkäter när han eller hon vill det och alltid före kontakt med den egna behandlande enheten.

Digivårdvägar för psykofysisk fysioterapi och för fibromyalgipatienter planeras också


 

Uppdaterad  26.6.2019