HUCS Smärtklinik

HUCS Smärtklinik är remisspolikliniken för smärtbehandling i Helsingfors.

​​Presentation

På HUCS Smärtklinik behandlas patienter som har olika typer av långvarig smärta och cancersmärta. De vanligaste patientgrupperna som skickas till Smärtkliniken är patienter som har nervsmärta, smärta efter skador och operationer och patienter som lider av ryggsmärta.

Till Smärtkliniken kallas patienter som bedöms ha ett särskilt behov av multiprofessionell utvärdering. De tre delarna som ingår i behandlingen är psykologiska smärtlindringsmetoder samt fysioterapi och individuell rehabilitering.

På Smärtkliniken kartläggs smärtsituationen och behandlingsplanen sammanställs i samarbete med olika yrkesgrupper. Användningen av patientens egna resurser och uppbyggandet av den egna aktiva rollen i smärtkontroll är hela behandlingens kärna. Målet för behandlingen är att lindra smärtan samt förbättra funktionsförmågan och livskvaliteten.

Arbetsfördelningen mellan primärvården och den specialiserade sjukvården

Långvarig smärta är ett vanligt symtom och det huvudsakliga vårdansvaret innehas av primärvården (hälsovårdscentralen och företagshälsovården) Arbetsfördelningen mellan primärvården och den specialiserade sjukvården fastställs i Social- och hälsovårdsministeriets anvisning Enhetliga grunder för icke-brådskande vård 2010.

Remissförfarande

Smärtkliniken är en konsultationspoliklinik dit patienterna hänvisas med en läkarremiss. Vilken som helst läkare kan skriva remissen men för att bedöma vårdbehovet är det nödvändigt att få tillräckligt omfattande information om patienten och smärtsituationen. Därför rekommenderas det att en läkare som känner patienten väl skriver remissen.

Efter behandlingsperioden på Smärtkliniken hänvisas patienten vanligtvis för vård hos den egna läkaren vid hälsovårdscentralen eller företagshälsovården. ​En del av remisserna besvaras med ett konsultationssvar utgående från vilket patientens läkare kan verkställa behandlingen.

Årliga patientvolymer

På Smärtkliniken behandlas cirka tusen patienter som lider av långvarig smärta eller cancersmärta. De flesta patienterna kommer till Smärtkliniken remitterade av den egna läkaren vid hälsovårdscentralen.

Vårdperioderna på Smärtkliniken pågår vanligtvis under några månader. På Smärtkliniken forskas i bl.a. faktorer som leder till att smärtan blir långvarig, effekten av multiprofessionell behandling, fibromyalgi samt behandlingen av CRPS (komplext regionalt smärtsyndrom).

Multiprofessionell arbetsgrupp som stöd vid behandlingens av smärta

Smärtkliniken fungerar som en multiprofessionell och sektorövergripande arbetsgrupp. I patientens behandling deltar läkare från olika specialområden, sjukskötare, psykologer, fysioterapeuter och socialarbetare.

    Varje yrkesgrupp har sin egen roll vid behandlingen av en smärtpatient:
  • Läkaren ställer diagnosen, planerar läkemedelsbehandlingen samt den fortsatta vården.
  • Psykologen utvärderar hur smärtan påverkar patientens humör och psykiska funktionsförmåga samt både handleder och stödjer patienten i användningen av läkemedelsfria smärtkontrollmetoder.
  • Sjukskötaren koordinerar patientens vård på Smärtkliniken samt handleder patienten i användningen av läkemedlen och i den läkemedelsfria smärtkontrollen.
  • Fysioterapeuten utvärderar patientens funktionsförmåga och handleder rörelsebehandlingar för självständig träning och motion.
  • Socialarbetaren handleder och ger råd i frågor som berör rehabilitering, förmåner och ekonomiska problem.

Kontaktuppgifter

Smärtklinikens kansli tfn. 09 4717 5640.

Smärtklinikens webbplats: HUCS Smärtklinik

överläkare Katri Hamunen tfn. 09 4717 5640. 

Uppdaterad  26.6.2019