Njurpatienter

Antiinflammatoriska medel kan förvärra njurinsufficiens. Nedan finns information om hur smärta hos en patient som lider av njurinsufficiens kan lindras efter en operation.

​Njurinsufficiens kan förekomma i samband med njursjukdomar. Insufficiensens svårighetsgrad varierar enligt typen av njursjukdom och patienten. Njurinsufficiensen kan förvärras av ingrepp, olika behandlingar och medicinering.

Hur behandlas smärtan?

I vården av en njurpatient ska antiinflammatoriska medel undvikas på grund av att dessa ytterligare kan försämra njurfunktionen. Paracetamol lämpar sig för att behandla lindrig smärta. Mot svår smärta används opioider. Smärta kan även lindras med bedövningar.


Föregående sidaNästa sida

  

Uppdaterad  14.9.2017