Leverpatienter

En patient som lider av leverinsufficiens får inte använda antiinflammatoriska medel eller paracetamol. Nedan finns information om hur smärta hos en patient som lider av leverinsufficiens kan lindras efter en operation.

​Leverinsufficiens kan förekomma i samband med leversjukdomar. Leverinsufficiensen kan förvärras av ingrepp, behandlingar och olika typer av medicinering.

Leverinsufficiens ger ofta upphov till blodkoagulationsstörningar, vätskeansamling i bukhålan och njurinsufficiens samt nedsatt medvetandegrad när åkomman förvärras.

Hur behandlas smärtan?

Patienter som lider av leverinsufficiens får inte använda antiinflammatoriska medel eller paracetamol. Deras smärtor behandlas i allmänhet med opioider. Såvitt patienten inte har några blodkoagulationsstörningar kan även bedövningar användas för att lindra smärtor.


Föregående sidaNästa sida

  

Uppdaterad  14.9.2017