Dagkirurgiska patienter

Efter små operationer kan en patient skrivas ut redan samma dag som operationen genomförts. Till exempel efter borttagande av adenoider kan patienten ofta behandla smärtan med läkarordinerade smärtstillande medel och vila hemma.

​En dagkirurgisk patient kommer till sjukhuset på morgonen på operationsdagen och skrivs ut samma dag. Vanliga dagkirurgiska ingrepp är starr-, adenoid-, gall- och bråckoperationer, knäskopi och sterilisering.

En dagkirurgipatient ska avhämtas av en följeslagare. Följeslagaren ska vara en vuxen person som stanna hos patienten över natten.

Hur behandlas smärta som små operationer ger upphov till?

Smärtbehandlingen med läkemedel grundar sig främst på bedövningar, paracetamol och antiinflammatoriska medel. Även då det gäller små operationer kan användning av starkare smärtstillande medel övervägas, till exempel opioider. Patienten ska kunna inta orala smärtstillande medel.
Ibland lindras smärta genom att ge patienten både smärtstillande medel och en bedövning. När dessa kombineras kan behovet av starka smärtstillande medel minskas och patientens återhämtning påskyndas.

Med läkemedelsfri smärtbehandling, till exempel kylpåsar och rätta kroppsställningar, kan svullnad och smärta i operationsområdet lindras. Till exempel efter en titthålsoperation av knäet lönar det sig att lyfta benet i högläge och vira en kylgelförpackning runt knäet.

Vid utskrivning från sjukhuset får patienten anvisningar om vården och de smärtstillande medlen. Ibland kan svår smärta, illamående eller kräkningar hindra en planerad utskrivning samma dag som operationen genomförs. I detta fall vårdas patienten på sjukhus fram till att symtomen lindras och patienten kan skrivas ut.Föregående sidaNästa sida

 


  

Uppdaterad  14.9.2017