Operationssmärta hos barn

Barn i alla åldrar upplever smärta efter operationer. Barnens smärta kan effektivt och tryggt behandlas med hänsyn till barnets ålder och eventuella sjukdomar.

 

Smärta hos mycket små barn kan bedömas genom att granska barnets beteende och hur barnet reagerar på beröring. Ett barn som har ont kan vara såväl ovanligt tyst som irriterad och orolig. Större barn kan själva beskriva sin smärta. Olika smärtindikatorer kan användas som hjälp. Före en operation berättar en sjukskötare om smärtbedömningen.

Den bästa smärtbehandlingsmetoden väljs enlig vilket ingrepp barnet har genomgått.

Vilka smärtstillande medel kan man ge till ett barn?

Efter ett ingrepp lindras ett barns smärta med förutseende, regelbunden och rätt doserad medicinering med smärtstillande medel. Smärtstillande medel kan ges redan före narkosen, och efter operationen fortsätter medicineringen enligt anvisningarna hemma.

​Paracetamol

Paracetamol är ett smärtstillande medel som ett barn i allmänhet tål bra. I oral form är det effektivt och lämpar sig för barn i alla åldrar. Spädbarn får oftast paracetamol i ett suppositorium.

Antiinflammatoriska medel

Antiinflammatoriska medel kan ges till barn över tre månader. Antiinflammatoriska medel ges främst i oral form. Paracetamol och antiinflammatoriska medel kan användas samtidigt i smärtbehandling.

Opioider

Parallellt med paracetamol och antiinflammatoriska medel används opioider för att behandla svår smärta hos barn i alla åldrar. Opioiderna ges i allmänhet intravenöst efter en operation, antingen som en engångsdos eller i form av en fortlöpande administration i en vätskeinfusion.

Efter en stor operation kan opioider doseras med en PCA-apparat. Redan ett femårigt barn lär sig att använda en PCA-apparat som ger en trygg dos opioid när barnet trycker på knappen. De vanliga biverkningarna av opioider omfattar illamående, kräkningar, klåda och förstoppning.

Vilka bedövningar lämpar sig för barn?

Bedövningar används alltid då det är möjligt för barn. Om man för ett barn för in en venkanyl, dvs. en slang som används för infusion, eller om ett blodprov tas, får barnet ofta en hudbedövning med en lokalbedövningskräm (till exempel Emla® eller Ametop®). Krämen ska verka minst 30–60 minuter.

Operationssår bedövas ofta i slutet av ett ingrepp, antingen med en engångsbedövning eller fortlöpande bedövning genom en kateter som lämnas i såret. Genom katetern kan bedövningsmedel injiceras i det smärtande området flera dagar.

Dessutom kan smärta lindras genom att bedöva enskilda nerver. Effekten av denna bedövning håller i sig några timmar. I kombination med antiinflammatoriska medel uppnås då en bra smärtlindring till exempel när ett barn genomgått flera kirurgiska ingrepp.

Smärta som orsakas av stora operationer kan också lindras med en epiduralbedövning. Tonåringar får denna när de är vakna, mindre barn får den i narkos. Under epiduralbedövningen har barnet en urinkateter genom vilken urin leds ut från urinblåsan.

Också en sakralbedövning lämpar sig bra för barn. I detta fall injiceras bedövningsmedlet på ett ställe ovanom svanskotan. Den lämpar sig för smärtbehandling efter urologiska ingrepp och ingrepp i vristområdet.


Föregående sidaNästa sida

  


 

Uppdaterad