PCA-apparat

Med en PCA-apparat kan patienten själv reglera smärtlindringen genom att trycka på en knapp. Apparaten är trygg och lätt att använda. Patienten bär den på axeln och den följer då alltid med patienten.

PCA-apparaten är en liten, bärbar apparat som innehåller opioider. Apparaten kopplas med en slang till en venkanyl. Apparaten administrerar det smärtstillande medlet direkt in i venen när patienten trycker på apparatens knapp.

I PCA-apparaten inprogrammeras läkemedelsdoseringen

Anestesiläkare planerar ett program med en lämplig dosering av smärtstillande medel för patienten, dvs. mängden i en engångsdos, och hur ofta en dos kan ges från apparaten. Sjukskötarna övervakar att medicineringen med apparaten fungerar och kan efter behov ändra doseringen.

Apparaten är trygg, och patienten får före en operation handledning om hur den ska användas.

Bokstavskombinationen PCA är en förkortning av apparatens engelska namn (Patient Controlled Analgesia).

Hur fungerar en PCA-apparat?

Patienten får en dos smärtstillande medel genom att trycka på apparatens knapp. Överdosering av smärtstillande medel har hindrats med dosgränser och låsning av apparaten. Av säkerhetsskäl är apparaten också försedd med olika larm.

Patienten bedömer själv sitt behov av smärtstillande medel och kan när som helst administrera läkemedlet. En sjukskötare ger handledning och råd gällande användningen av smärtstillande medel.

Det är endast patienten som får trycka på apparatknappen, inte exempelvis vänner eller anhöriga.

Vilka är fördelarna med PCA-metoden?

Med PCA-apparaten kan patienten administrera sitt smärtstillande medel exakt enligt sitt eget behov. Metoden ger patienten en möjlighet att reglera medicineringsmängden. Det är tryggt att administrera ett läkemedel med apparaten, och med hjälp av denna får man läkemedlet omedelbart när man behöver det.

Vilka är nackdelarna med metoden?

PCA-metoden är en mycket effektiv och trygg smärtbehandlingsmetod när den tillämpas på rätt sätt. Det smärtstillande medlet som används i denna kan dock orsaka trötthet, klåda, illamående och kräkningar.

En äldre, minnessvag patient kan ha problem med att använda PCA-apparaten.

För att apparaten ska kunna användas måste den fästas i patientens venkanyl med en slang. Venkanylen sitter i allmänhet i handen, vilket kan begränsa handrörelserna.

         

Föregående sidaNästa sida

 


 


 

Uppdaterad  14.9.2017