Antiinflammatoriska medel och paracetamol

Antiinflammatoriska medel och paracetamol är bra smärtstillande medel när de används på rätt sätt. Efter mindre operationer kan dessa som sådana vara tillräckliga för att lindra smärta. Nedan finns information om fördelarna och nackdelarna med dessa.

De antiinflammatoriska medlen är inflammationshämmande, smärtlindrande och febernedsättande. Med inflammation avses i detta sammanhang inte en infektion som orsakas av en bakterie eller ett virus, utan en inflammationsreaktion som uppstår i kroppen efter en skada eller en operation.

Paracetamol är smärtlindrande och febernedsättande, men inte inflammationshämmande. Paracetamol är det smärtstillande medel som används mest i världen. Det lämpar sig för personer i alla åldrar.

När används dessa?

Vid regelbundet bruk efter en operation lindrar antiinflammatoriska medel och paracetamol postoperativ smärta. De antiinflammatoriska medlen dämpar också svullnad i vävnaderna. Efter mindre ingrepp kan antiinflammatoriska medel och paracetamol räcka för smärtlindring.

Antiinflammatoriska medel och paracetamol kan enligt läkarens anvisningar användas samtidigt. Parallellt med dessa kan också andra läkemedel, till exempel starka opioider, eller bedövningar användas. Samtidig användning av två olika antiinflammatoriska medel effektiviserar däremot inte smärtlindringen, utan kan i stället öka risken för biverkningar.

Hur används dessa?

Antiinflammatoriska medel och paracetamol tas främst oralt. Paracetamol och vissa antiinflammatoriska medel kan också ges intravenöst.

Genast efter en operation uppnås den bästa smärtlindringen genom att regelbundet inta läkemedlet.

Lämpar sig dessa för alla?

Antiinflammatoriska medel och paracetamol är bra smärtstillande medel när de används på rätt sätt.

Följande omständigheter kan utgöra ett hinder för att använda antiinflammatoriska medel:

 • allergi mot antiinflammatoriska medel
 • tidigare blödning i matsmältningskanalen
 • njur- eller leverinsufficiens
 • första eller sista graviditetstrimestern
 • svår hjärtinsufficiens eller störningar i blodomloppet

Hinder för att använda paracetamol :

 • allergi mot det aktuella läkemedlet
 • och leverinsufficiens

Ger de biverkningar?

Liksom alla läkemedel kan också antiinflammatoriska medel och paracetamol ge biverkningar. Läkaren bedömer vilken medicinering som lämpar sig bäst för var och en patient.

Antiinflammatoriska medel kan ge upphov till:

 • halsbränna, irritation och skador i matsmältningskanalens slemhinnor
 • förvärrad njurinsufficiens, till och med när den är lindrig
 • astmaattack eller förvärrad astma
 • ökad blödningstendens i synnerhet om patienten också använder andra läkemedel som påverkar blodkoagulationen eller hindrar uppkomsten av tromboser
 • försvagad effekt av blodtrycksmediciner och höjt blodtryck
 • förvärrad hjärtinsufficiens

I långvarig användning kan antiinflammatoriska medel orsaka till och med betydande skada i matsmältningskanalens slemhinnor och blödningar i tarmen. Av denna anledning ska läkemedlen alltid intas enligt läkarens anvisningar.

Paracetamol ger i allmänhet upphov till obetydliga biverkningar. Paracetamol är i allmänhet också ett tryggt läkemedel i kombination med läkemedel som påverkar blodkoagulationen och förebygger tromboser. En för stor dos av paracetamol kan orsaka leverskador. Det är viktigt att rätt dos intas.


Föregående sidaNästa sida

  


 

Uppdaterad  14.9.2017