Bedövning av nerver

En bedövning av perifera nerver eller en nervfläta är ett effektivt sätt att lindra smärta som en operation ger upphov till.

Genom att bedöva nervflätor eller stora perifera nerver kan man lindra smärta som börjar i området där den aktuella nerven finns. Bedövningsmedlet hindrar att smärtsignalen transmitteras genom nerven till hjärnan. På detta sätt uppstår ingen smärtkänsla.

Med nervflätor avses en nätstruktur av nerver som uppstår när nerver förgrenas och förenas. Genom att bedöva dessa kan man i synnerhet lindra smärta som orsakas av arm- och benoperationer. Till exempel en bedövning av en armfläta lindrar smärta i armen. Genom att bedöva en lår- eller höftnerv kan man på motsvarande sätt behandla postoperativ smärta i benet.

I allmänhet ges bedövningarna redan före en operation, och ofta används ultraljud som hjälp för att hitta den rätta punkten. Bedövningen ges av anestesiläkaren. Efter en operation kan orala eller intravenösa smärtstillande medel användas parallellt med bedövningar.

Förutom att transmissionen av smärtsignaler hindras minskar en bedövning också känselsinnet och muskelkraften. En nerv eller en nervfläta kan bedövas för några timmar genom ett injicera en engångsdos bedövningsmedel kring en nerv. Känseln och muskelkraften återställs småningom när bedövningen släpper.

En fortlöpande bedövning uppstår när en kateter förs in nära en nerv, och bedövningsmedel administreras genom denna i form av en kontinuerlig infusion. Bedövningsmedlet leder till dämpad beröringsförnimmelse, domning i extremiteten och även något försämrad muskelkraft.

Effekten av bedövningsmedlet kan testas genom att trycka på det bedövade området med något kallt, till exempel en isbit. Om kylförnimmelse saknas eller är försvagad tyder det på att bedövningsmedlet verkar.


Föregående sidaNästa sida

 



 

Uppdaterad  14.9.2017