Bedövning av ett operationssår

Sårkanterna kan bedövas till exempel för att behandla smärta efter en blindtarmsoperation och en bråckoperation.

Genom en lokal engångsbedövning av operationsområdet kan man lindra smärtan flera timmar. Sårkanterna kan bedövas till exempel för att behandla smärta efter en blindtarmsoperation och en bråckoperation. I samband med knäledsplastik kan bedövningsmedel injiceras i hela knäområdet.

Ett operationssår kan också bedövas för en längre period. I detta fall talar man om en fortlöpande sårbedövning. I slutet av operationen förs en kateter, dvs. en böjlig slang, in i såret, och genom denna administreras jämna doser av bedövningsmedel. Bedövningen kan fortgå flera dygn.

Behövs det dessutom andra smärtstillande medel?

Fortlöpande bedövning av såret räcker inte alltid för att lindra postoperativ smärta. I detta fall kan även orala eller intravenösa smärtstillande medel administreras för att lindra smärtan. Dessa omfattar paracetamol, antiinflammatoriska medel och ibland opioider.

     

 


Föregående sidaNästa sida

 
 

Uppdaterad  14.9.2017