Bedövningar i behandlingen av postoperativ smärta

Postoperativ smärta kan också behandlas med olika typer av bedövningar. En lämplig bedövning väljs enligt operationen och patienten.

Det finns många olika typer av bedövningar. En lämplig bedövning väljs enligt operationen och patienten.

De olika typerna av bedövning som ges för att behandla postoperativ smärta omfattar bland annat:

  • lokalbedövning, till exempel bedövning av operationssårets kanter
  • bedövning av en enskild nerv (ledningsanestesi)
  • bedövning av en nervfläta
  • epidural smärtbehandling

Mer information om dessa metoder finns på följande sidor.

Engångsbedövning eller långvarig bedövning

En bedövning kan ges i form av en så kallad engångsbedövning, med andra ord injiceras ett bedövningsmedel på lämpligt ställe. Den smärtlindrande effekten av denna bedövning varar i allmänhet några timmar. Efter behov kan engångsbedövningen också upprepas.

I långvariga bedövningar placeras en kateter (en tunn slang) nära nerven eller nervflätan som ska bedövas, och genom denna administreras bedövningsmedel fortlöpande. Denna bedövning kan pågå flera dagar. I samband med stora operationer kan man också tillämpa andra smärtlindringsmetoder parallellt med denna, till exempel en PCA-apparat.


pic Epidural smärtbehandling

Epidural smärtbehandling, dvs. epiduralbedövning, är en vanlig behandling som ges för att lindra smärta i synnerhet efter operationer i buk- och bröstområdet.

pic Bedövning av ett operationssår

Sårkanterna kan bedövas till exempel för att behandla smärta efter en blindtarmsoperation och en bråckoperation.

pic Bedövning av nerver

Genom att bedöva nervflätor eller stora perifera nerver kan man lindra smärta som börjar i området där den aktuella nerven finns.


 

Uppdaterad  14.9.2017