​Allmänt om postoperativ smärta

Den smärta som kan drabba en person som återhämtar sig efter en operation kan lindras på många olika sätt på sjukhuset och i hemmet. På dessa sidor finns information om vanliga läkemedel och behandlingar för att lindra postoperativ smärta.

Det finns en klar orsak till postoperativ smärta, nämligen vävnadsskadan som en operation ger upphov till samt inflammationen och svullnaden som orsakas av skadan. Smärta kan också orsakas av dräner, dvs. dräneringsrör, som placeras i huden på en operationspatient.

Operationssmärtan är i allmänhet kortvarig och lindras när såret läker. Före det behövs dock smärtlindring. Med hjälp av denna försöker man minska påfrestningen som vävnadsskadan ger upphov till i kroppen, främja patientens återhämtning och hindra att smärtan drar ut på tiden.

En välplanerad och -genomförd smärtbehandling kan bidra till att underlätta patientens återhämtning och påskynda utskrivningen. På dessa sidor finns information om olika behandlingsmetoder som tillämpas i patientvården.


Nästa sida

  

Uppdaterad  14.9.2017