Postoperativ smärta

​Allmänt om postoperativ smärta

​​​​​​​​​​​​
​​​​

Postoperativ smärta kan lindras på många olika sätt på sjukhuset och i hemmet. 

Läs mera...


  ALLMÄNT OM POSTOPERATIV SMÄRTA 

​​​​​​​​​​
​​​​

Behandlingen av postoperativ smärta planeras redan före operationen.

Läs mera...


HUR KAN MAN FÖRBEREDA SIG FÖR BEHANDLING AV POSTOPERATIV SMÄRTA?

Behandling av postoperativ smärta

Olika metoder används för att behandla postoperativ smärta. Behandlingen är planerad enligt patientens individuella situation.

​​​​​​​​​​​​
​​​​

Efter en operation får du genast smärtstillande medel. Denna ges precis enligt dina behov och i den form som passar dig bäst.

Läs mera...


BEHANDLING MED SMÄRTSTILLANDE MEDEL EFTER EN OPERATION

​​​​​​​​​​
​​​​

Det finns många olika typer av bedövningar. En lämplig bedövning väljs enligt operationen och patienten.

Läs mera...


BEDÖVNINGAR I BEHANDLINGEN AV POSTOPERATIV SMÄRTA

​​​​​​​​​​​​
​​​​

För operationspatienter rekommenderas också läkemedelsfri smärtbehandling, till exempel avslappningsövningar, läsning och musiklyssnande. 

Läs mera...


LÄKEMEDELSFRIA SMÄRTLINDRINGSMETODER

​​​​​​​​​​
​​​​

Till exempel patientens primärsjukdomar, en graviditet eller amning är omständigheter som påverkar valet av smärtstillande medel. 

Läs mera...


SMÄRTBEHANDLING I OLIKA PATIENTGRUPPER

​​​​​​​​​​​​
​​​​

Här finns anvisningar för en situation där smärta är fortfarande problematisk efter utskrivningen från sjukhuset.

Läs mera...


EFTER UTSKRIVNINGEN


Uppdaterad  14.9.2017