Vanliga långvariga smärttillstånd

De följande avsnitten innehåller kortfattad information om vanliga långvariga smärttillstånd. Genom länkarna hittar du mer information om olika smärttillstånd.

Långvarig smärta

Basinformation om behandling av långvarig smärta finns i patientversionen av Aj – det gör ont! (Rekommendation om smärta) i God medicinsk praxis. (Käypähoito.fi).

Ryggsmärta

Ryggbesvär är den största enskilda gruppen av muskuloskeletala symtom. Tre av fyra finländare över 30 år har under sin livstid upplevt minst en period med ryggsmärtor. Hälften av de vuxna har under sin livstid haft mer än fem perioder med ryggsmärtor i sitt liv.

I de flesta fall är ländryggssmärta lindrig och övergående. I förebyggandet och behandlingen av lindrig ryggsmärta har egenvården väsentlig betydelse.

Vanligen hittas ingen orsak till långvarig ryggsmärta. Då ingen orsak till smärtan går att hitta ens efter noggranna undersökningar, är det fråga om icke specificerad smärta.

Behandlingen av ryggsmärta beror på styrkan, varaktigheten och de bakomliggande orsakerna. Rehabiliterande vård behövs vid icke specificerad ryggsmärta. Motion är medicin för patienter som lider av ryggsmärtor. Genom följande länkar får du mer information om hur ryggsmärtor behandlas.


God medicinsk praxis rekommendation patientversion : Värk i ländryggen

Självmedicinering Duodecim Terveyskirjasto:Ryggvärk (PDF)

Artros i knä och höft

Artros är den vanligaste ledsjukdomen. Antalet artrosfall ökar kraftigt med åldern. Lindrig artros ger tidvis upphov till smärta och styvhet i lederna. När artrosen förvärras uppstår alltfler symtom som påverkar rörelseförmågan.

Om du lider av artros kan du själv göra många saker för att lindra smärta som orsakas av artros och förbättra din funktionsförmåga. Mer information om artros och behandling av smärta i anslutning till artros finns i följande material.

På andra ställen i hälsobyn

Ledhusets material:


God medicinsk praxis rekommendation patientversion: Artros i knä och höft

Smärttillstånd i axeln

Smärttillstånd i axlar och armar är vanliga i synnerhet hos personer i arbetsför ålder. Det kan finnas många olika orsaker till långvarig smärta och begränsad mobilitet i axeln. Senproblem är den vanligaste orsaken till långvarig smärta i axeln.

Information om senproblem i axeln och behandlingen av dessa

God medicinsk praxis rekommendation patientversion: Problem i axelleden blir vanligare med tilltagande ålder

Belastningsrelaterade ledbesvär

Belastningsrelaterade ledbesvär är problem som i synnerhet vuxna i arbetsför ålder drabbas av. I förebyggandet och behandlingen av belastningsskador kan du göra mycket med hjälp av följande anvisningar

På andra ställen i Hälsobyn

 Ledhusets material:


God medicinsk praxis rekommendation patientversion: Belastningssjukdomar i handen och underarmen

Neuropatisk smärta

Neuropatisk smärta, dvs. nervskadesmärta, uppkommer till följd av en skada eller sjukdom i ett nervsystem som transmitterar smärta. Några procent av befolkningen lider av nervskadesmärta. .

En enskild perifer nerv kan skadas till följd av en skada eller en operation. Diabetes samt vissa läkemedel, i synnerhet cellblockerare som används i behandlingen av cancersjukdomar, kan ge upphov till skador i de perifera nerverna i händer och fötter, dvs. polyneuropati. Bältros kan på någondera sidan av kroppen ge upphov till nervskadesmärta kring en viss nerv. Smärta i en eller flera nervrötter kan anknyta till ryggdiskbråck.

Symtom på nervskadesmärta omfattar smärta och känselstörningar på ett område som innerveras av en viss nerv eller en nervrot. Känselstörningar kan omfatta antingen försämrad känsel (domning) eller överkänslighet (beröring kan bli smärtsam).

Information om behandling av neuropatisk smärta finns i patientversionen av Aj - det gör ont! (Rekommendation om smärta) i God medicinsk praxis.

Huvudvärk och smärta i huvudområdet

Huvudvärk är ett symtom som nästan alla känner till. Det finns många olika typer av huvudvärk. Närmare hälften av människorna drabbas av spänningshuvudvärk under sin livstid. Cirka en tiondel av människorna lider i sin tur av migrän. Tuggorganrelaterade symtom är också vanliga orsaker till smärtor i huvudområdet. Mer information om olika typer av huvudvärk och behandlingen av dessa finns på

På andra ställen i hälsobyn

Hjärnhusets material:


God medicinsk praxis rekommendation patientversion: Migrän är inte likadan hos alla och Funktionsstörningar i käksystemet (TMD)

Självmedicinering Duodecim Terveyskirjasto: Spänningshuvudvärk (PDF)

Smärta i anknytning till benskörhet

Benskörhet, dvs. osteoporos, är en skelettsjukdom som ger upphov till försämrad bendensitet och -kvalitet. Försämringen leder till att benbrott kan uppstå lättare än normalt till exempel till följd av en fallolycka. Smärtan i anknytning till brott som orsakas av osteoporos behandlas primärt med osteoporosläkemedel. Efter behov används dessutom smärtstillande läkemedel.

God medicinsk praxis rekommendation patientversion: Osteoporos

Smärta i anknytning till reumatoid artrit

Reumatoid artrit är en inflammatorisk ledsjukdom som ger upphov till svaghet, styvhet och smärta i lederna.

På andra ställen i hälsobyn

Reumatismhusets material:


God medicinsk praxis rekommendation patientversion: Reumatoid artrit


Föregående sidaNästa sida

  

Uppdaterad  20.12.2018