Sömn, näring och njutningsmedel

Smärta kan påverka sömnkvaliteten, aptiten och viljan att använda njutningsmedel. Det är viktigt att kunna identifiera hur smärta påverkar människans basbehov för att kunna behandla smärtan så bra som möjligt.

​Smärta stör ofta sömnen

Olika typer av sömnproblem och trötthet dagtid är vanliga besvär bland smärtpatienter. En patient som lider av trötthet orkar i allmänhet inte bli inspirerad av olika saker som tidigare. Därför är det viktigt att ta itu med sömnproblem.

I videoklippet berättar en patient hur tung hans vardag blev på grund av sömnproblem som orsakades av smärta. Läkemedel och avslappningsövningar var till hjälp för honom.

Mer information: Sömn är en viktig del av smärtforskningen

Under de senaste åren har man forskat mycket i kopplingen mellan sömn och smärta. Sömnlöshet är ett vanligt problem bland smärtpatienter. Men leder sömnproblemen till att smärtan tilltar eller är det smärtan som orsakar sömnproblem? Sannolikt är kopplingen dubbelriktad.

När man lider av smärta är det svårt att få sömn och hitta en sådan bra sovställning som fungerar länge. Ibland kan smärtan till och med tillta i liggande ställning. Många patienter vaknar av smärtförnimmelser på natten varefter det kan vara svårt att få sömn igen.

Sömnstörningar kan dock förvärra smärtan. I undersökningar har man lagt märke till att sömnproblem förstärker smärtan, ger en signal om att smärtan börjar och tilltar följande dag. Ingen vet med säkerhet varför det är så.

Det är möjligt att en sömnstörning trappar upp förändringar som sker i kroppen och som leder till att smärtan tilltar. Till exempel muskel- och ledsmärta kunde således öka till följd av immunologiska förändringar. Å andra sidan har man begrundat huruvida sömnproblem kanske direkt retar de receptorer i kroppen som uppfattar smärtimpulser. Eller leder till att systemet som reglerar smärta i det centrala nervsystemet blir känsligare.

Smärta kan påverka aptiten

Om smärtan pågår en längre tid, kan också aptiten och måltidsrytmen förändras. En del får sämre aptit. Andra kan gå upp i vikt till följd av att de motionerar mindre.

Otillräcklig, alltför riklig kost eller felaktiga matvanor försvagar kapaciteten.

I videoklippet berättar en patient hur svårt det kan vara att få kontroll över näringsintaget och vikten när aptiten varierar.

Mer information: För litet bränsle eller för
mycket tröstätande?

Människan behöver regelbundet mångsidig näring för att kunna fungera och hålla sig pigg. Om man lider av smärta kan det vara svårt med regelbundna måltider.

Utdragen smärta höjer i allmänhet stressnivån, och därför väcks inte aptiten på normalt sätt. Om kroppen har höjd funktionsberedskap, kan människan inte fokusera på att äta. Å andra sidan kan smärta leda till att det känns sekundärt att sköta måltiderna, eller också att krafterna inte räcker till för att tillreda mat.

Människan blir trött, om kroppen inte regelbundet får tillräckligt med nytt bränsle. Också en ensidig diet påverkar kroppen negativt. Det lönar sig till exempel inte att ersätta en måltid med enbart smörgåsar och kaffe, eftersom kroppen då inte får alla näringsämnen den behöver.

Kroppen behöver protein som byggmaterial för musklerna, kolhydrater som energi samt bra fetter.

Tröstätandets onda cirkel

Tröstätande kan också ge upphov till problem för smärtpatienter. Tröstmat är enligt sitt namn mat som höjer humöret och ger en känsla av välmående. Maten innehåller ofta rikligt med fett, socker eller salt – smaker som våra smaklökar lätt faller för.

Fortlöpande smärtförnimmelser kan leda till att vi dras till tröstmat. Smärtan fungerar ungefär som ett stimulus för att söka något tillfredsställande som balanserar illamåendet och höjer humöret. Om smärtan dessutom medför begränsningar i vardagen, kan det ge upphov till ensamhet eller avtrubbning, och delikatesser kan kännas alltmer lockande.

Ökat näringsintag och tröstätande kan orsaka problem i synnerhet om man motionerar mindre på grund av smärtan. Förr eller senare går man upp i vikt. Vid viktökning förstärks tröttheten och aktiviteten minskar. Det kan i sin tur leda till upprepat tröstätande. Det är som en ond cirkel.

Alkohol kan förvärra smärtan

Cirka en fjärdedel av dem som lider av smärta använder alkohol för att lindra smärtan. Detta framgick av undersökningen där man utredde användning av alkohol som metod att få kontroll över smärta. Alkoholbruk var vanligare bland män, ungdomar och ogifta personer.

Intag av alkohol minskar smärta hos såväl människor som försöksdjur. Den smärtlindring alkoholen ger är dock temporär. När alkoholen försvinner ur kroppen börjar abstinensbesvären. Abstinensbesvären omfattar också ökad smärtkänslighet. I upprepad användning avtar alkoholens smärtlindrande effekt till följd av att människans tolerans ökar.

Mer information: När alkohol används för att lindra smärta kan det bli ett separat problem

För en del blir alkoholen ett nytt problem parallellt med smärtan. När användningen blir regelbunden upprätthålls denna ofta av andra omständigheter som inte anknyter till den ursprungliga smärtan. Med baksmälla uppstår smärta lättare vilket kan leda till att man intar mer alkohol. Å andra sidan kan så bekanta förväntningar gällande smärtlindring anknyta till alkohol att man inte vågar vara utan.

Långvarig smärta orsakar ofta stress, sömnproblem eller depressivitet. För en del kan det kännas som en lockande lösning att använda alkohol för att hantera dessa problem. På lång sikt leder dock alkoholbruket till att alla dessa problem blir större.

Tobak ökar risken för ryggsmärtor

I olika undersökningar har man lagt märke till att tobaksrökning är upp till dubbelt vanligare bland dem som lider av smärta än bland resten av befolkningen. Nikotin kan ha en lindrig och kortvarig smärtdämpande effekt, och därför försöker en del få kontroll över sin smärta med hjälp av tobaksrökning. För vissa är tobaksrökningen en metod för att lindra stressen och ångesten som anknyter till smärta.

Nikotinet påverkar dock absorptionen och effekten av många smärtstillande medel. Tobaksrökning omfattar också andra risker i anslutning till smärtproblem. Tobaksrökning leder till att blodomloppet till diskerna minskar vilket utgör en risk i synnerhet för ryggpatienter. När syre- och näringsflödet till diskerna minskar försämras ämnesomsättningen, och ryggen utsätts för allt större degenerering och skador..


     


Föregående sidaNästa sida

  

Uppdaterad  15.8.2018