Oförklarlig smärta

Bakom långvarig smärta finns det inte alltid några fysiska skador som kunde förklara smärtan. I detta fall fokuserar man på att behandla smärtan i stället för att söka orsaken.

​Många som lider av långvarig smärta har stått inför en situation där en läkare berättat att det inte finns några objektiva fynd som förklarar smärtan. Med objektiva fynd avses till exempel skadad vävnad eller en sjukdom som kunde förklara smärtan.

Detta kan vara en lättnad för patienten till följd av att hen då kan utesluta en fara, till exempel en tumör. Å andra sidan skapar situationen ofta förvirring, och patienten kanske undrar varför läkarvetenskapen inte kan förklara hens problem, trots att behandlingsmetoderna utvecklas snabbt.

När de medicinska undersökningarna har genomförts och man har kunnat konstatera att inget farligt är på gång i kroppen blir följande steg att fokusera på smärtbehandlingen och smärtsystemets funktion.

Avsaknaden av fynd betyder således inte att smärtan skulle vara inbillad.

I videoklippet går en läkare igenom vanliga frågor som uppkommer när orsaken till smärta undersöks.


Föregående sidaNästa sida

 

 
 

 


 

Uppdaterad  21.11.2017