Sörj för aktiviteter, vila och sömn

Det är viktigt att den som lider av långvarig smärta har metoder för att upprätthålla aktiviteter på ett balanserat sätt. Sömn och kraftåterhämtning är lika viktiga.

 

Uppdaterad  14.9.2017