Motion och omhändertagande av kroppen

Genom att iaktta sunda levnadsvanor och ta hand om sin egen kropp stöds smärtkontrollen och välbefinnandet för den som lider av långvarig smärta. På denna sida finns länkar till egenvårdshandböcker om motion, sömn, viktkontroll och alkoholbruk.

​​Motion

Motion är till hjälp i förebyggandet och behandlingen av långtidssjukdomar samt i rehabiliteringen efter en sjukdom. Dessa sjukdomar omfattar artärsjukdomar, fetma, diabetes, muskuloskeletala sjukdomar, minnessjukdomar, depressionssymtom samt långvarig smärta.

För alla vuxna rekommenderas uthållighetsmotion med medelbelastning minst 150 minuter per vecka (Motionsrekommendation). Det är viktigt för oss alla, även personer som lider av långvarig smärta, att ta hand om grundkonditionen.

Nedan finns länkar till webbplatser med tillförlitlig information om de hälsomässiga effekterna av motion samt anvisningar om olika motionsformer och hur man börjar träna. Genom länkarna öppnas nya flikar.


pic Hälsomotion – kondition, hälsa och livskvalitet (på finska) 

Terveyskirjastos artikel om de positiva effekterna av motion

pic Styrketräning – anvisningar för personer i medelåldern och äldre (på finska)

Hur kan man öka muskelkraften? Terveyskirjastos artikel innehåller tydliga anvisningar

pic God medicinsk praxis rekommendation Motion är medicin (Motionsrekommendation)

I artikeln beskrivs fördelarna med motion då det gäller förebyggande och behandling av och rehabilitering efter långtidssjukdomar.

pic God medicinsk praxis rekommendation videoklipp om träning (på finska)

På webbplatsen finns många videoklipp om detta tema. Videoklippen innehåller presentationer och handledning om terapeutiska övningar i anslutning till TULE-krämpor.

pic UKK-institutet / Information om hälsomotion (på finska) 

Webbplatsen innehåller information om bland annat hur motion och orörlighet påverkar de olika hälsoområdena.

pic Selkäliiton Selkäkanava (på finska)

Selkäkanava innehåller anvisningar om bland annat bedömning och egenvård i anslutning till ryggsmärta.

Viktkontroll

Minskad motion och aktivitet samt depressivitet på grund av smärta kan försvåra viktkontrollen för en patient som lider av smärta. Råd och stöd för utmaningarna i viktkontrollen hittar du bland annat genom följande länkar.


pic Hälsoviktshuset –Testa ditt behov av att gå ner i vikt

Med hjälp av verktygen kan du bedöma om du behöver gå ner i vikt eller om det finns tillräckligt stora orsaker för att fatta ett beslut om att gå ner i vikt.

pic Psykporten – Enkät om matvanor (på finska)

Med hjälp av enkäten bedöms benägenheten för hetsätning. Enkäten är avsedd för överviktiga personer.

pic Psykporten – Bli fri från hetsätning program för egenvård

Egenvårdsprogrammet visar dig steg för steg vägen till ett mer balanserat förhållande till maten. Det grundar sig på beteendeterapi och en bok med samma namn. (Duodecim 2013).

pic Hälsoviktshuset – Viktkontrollstege (på finska)

Viktkontrollstegen är ett sex veckors program där man bland annat lär sig att hantera tankar och känsloerfarenheter som försvårar viktkontrollen.

Alkoholbruk

Till exempel hälsovårdscentralernas missbrukarvårdare eller A-klinikerna kan ge stöd när du vill minska ditt alkoholbruk. På webben finns det också mycket information som det lönar sig att ta del av.


pic Psykporten – Mätaren Risker med alkoholbruk

Med hjälp av enkäten kartläggs alkoholanvändningen.

pic Psykporten – Handbok om kontroll över drickandet

Den här handboken är avsedd för alla som oroar sig över sitt alkoholbruk. Handbokens program är tydligt: steg för steg mot målet..


     


Föregående sidaNästa sida

 


 


 

Uppdaterad  14.9.2017